Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Hoe zit het met gevelisolatie?

Brandveiligheid onder de loep

De vraag naar het isoleren van gevels neemt toe. Met de wens om echt te gaan verduurzamen kijken steeds meer aannemers en hun klanten naar duurzame gevelisolatie. Deze toenemende populariteit brengt ook kritische vragen met zich mee. Over brandveiligheid bijvoorbeeld. Zo besteedde onderzoeksprogramma Zembla op 23 mei uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. En dat is goed: brandveiligheid kan niet voldoende aandacht krijgen. Zo’n uitzending leidt logischerwijs tot vragen. Die vragen verdienen een antwoord, die ik graag geef in dit blog.

Materialen en systemen

Ja. Kunststoffen (zoals EPS) kunnen branden. Zoals alle materialen, als de temperatuur maar hoog genoeg is. Het testen van de afzonderlijke materialen zegt dan ook weinig over de brandbaarheid van een systeem voor gevelisolatie. De gebruikte materialen worden immers verwerkt in een systeem. Zo wordt de EPS in onze systemen ingepakt in een laag mortel, waarin een doek van glasvezel is ingebed. Hierdoor blijft het systeem bij een brand stabiel. Op deze laag wordt vervolgens een stuclaag of steenstrips aangebracht. Deze constructie (het systeem) kent dus geen luchtspouw die een schoorsteenwerking kan gaan vertonen en/of de brand kan aanwakkeren.

Brandtests

Het hele systeem moet worden getest op brandbaarheid. Zo wordt dus de brandklasse bepaald. Kortom: ‘kaal’ is EPS brandbaar, maar verwerkt in onze systemen – bijvoorbeeld helemaal ‘ingepakt’ tussen andere lagen - is de brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Het testen van die systemen is belangrijk. Dat gebeurt onafhankelijk en volgens de wettelijke normen. Wij zien het liefst dat onze systemen zo kritisch mogelijk worden getest. Over brandveiligheid wil je zo min mogelijk discussie. Eventuele aanscherpingen of uitbreidingen van de wettelijke eisen voor dit soort tests juichen we dan ook toe.

Kanttekeningen

Er moeten ook kanttekeningen worden gezet bij wat in Zembla door sommige deskundigen werd beweerd. Zo zegt een expert dat buitengevelisolatie met een pleisterlaag niet veilig is. Dat is te algemeen gesteld. Als de constructie op de juiste manier in elkaar zit en goed is aangebracht, klopt die uitspraak niet.

Ernstig is ook dat in de uitzending branden uit het verleden, zij het vaak impliciet, rechtstreeks worden gekoppeld aan de aanwezigheid van brandbare materialen in de buitengevelisolatie. Dergelijke conclusies zijn op z’n minst ongenuanceerd. Bij geen van de getoonde branden was sprake van het type buitengevelisolatie dat we als Sto Isoned verkopen.

Brandveiligheid

Kunnen we met 100% zekerheid zeggen dat al onze systemen veilig zijn? Nee, want brandveiligheid is iets anders dan brandbaarheid en hangt van veel meer factoren af. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor de brandweer, het aantal vluchtwegen, het aantal trappen, sprinklers enzovoort.

We zien het als een belangrijke opdracht onze afnemers en hun klanten goed voor te lichten over brandveiligheid. Dat doen we op onze website. Ook Zembla heeft een aantal vragen op een rij gezet die bewoners kunnen stellen. Goed dat Zembla aandacht vraagt voor het onderwerp brandveiligheid. Bel ons als u verder vragen heeft of zich zorgen maakt.


Rob de Jong
Directeur Sto Isoned bv

Meer informatie

Wilt u meer weten over het brandgedrag van de systemen van Sto?

Zembla: "Is jouw huis brandveilig?"

In de uitzending ‘Brandgevaar’ van ZEMBLA werden tips gegeven over de brandveiligheid van woningen. Maar hoe brandveilig is jouw woning? Lees het op de website van Zembla.

Ik heb een vraag

Sto Isoned bv 

Lingewei 107
Tiel

Tel.: +31 344 62 0666