Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Sto sluit aan bij SBNoM

Sto sluit aan bij SBNoM Volledige grootte

Sto sluit aan bij SBNoM

Sneller en beter naar Nul-op-de-Meter


Een comfortabel, betaalbaar en duurzaam huis dat volledig voorziet in zijn eigen energiebehoefte als standaard in de Nederlandse woningmarkt: wat nu nog een utopie lijkt, kan binnen enkele jaren mogelijk gemaakt worden.

In Nederland komt ongeveer 40% van alle CO2-uitstoot vrij door de energie die we in de gebouwde omgeving gebruiken. In 2015 ondertekenden meer dan 100 partijen in Noord-Brabant, waaronder provincie, gemeenten, bouwbedrijven en energie- en woningcorporaties, de Brabantse deal Nul-op-de-Meter (NoM). Het doel van dit convenant is om te komen tot 800.000 energieneutrale woningen in 2050. Mede dankzij ERAC hebben zestien ketenpartners uit Brabant, Limburg en Zeeland elkaar gevonden in het koplopersprogramma Sneller en Beter naar Nul-op-de-Meter.

Innovatiekracht

Wat is er nodig om in de komende jaren zoveel mogelijk bestaande woningen om te bouwen tot energieneutrale woningen? Aan de ene kant een geïndustrialiseerd en kostenefficiënt concept waarmee de bouwsector aan de slag kan. Aan de andere kant een markt van woningbezitters die eenmalig willen én kunnen investeren in jarenlang woongenot zonder energierekening. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is innovatiekracht uit de hele bouwketen nodig. Het consortium bestaat daarom uit gemeenten, woningcorporaties, toeleveranciers (waaronder Sto), bouwindustrie, een marketingconceptontwikkelaar en SPARKCampus, de innovatiehub voor de bouw. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Europese subsidieprogramma OPZuid.

Grote schaal

Sneller en Beter naar Nul-op-de-Meter richt zich op de energierenovatie van bestaande bouw. Met name rijwoningen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1980 zijn de target van het project. De samenwerkende partners gaan een praktische, industriële aanpak ontwikkelen waarmee deze woningen op grote schaal kunnen worden gerenoveerd. Sto draagt bij aan deze aanpak. Door middel van de robotisering van prefab gevels en de machinale verwerking van minerale steenstrips, versnelt het bouwproces zich en wordt daarnaast vele malen duurzamer door alle voordelen die gepaard gaan met deze manier van bouwen..

Tegelijkertijd wordt er door SBNoM gewerkt aan een sluitend businessmodel en een consumentenpropositie. Het doel is om binnen drie jaar 500 NoM-woningen te realiseren, op zodanige wijze dat verdere uitrol over Nederland verzekerd is.

Meer weten over SBNoM?

sbnom_gr

Bezoek de website van SBNoM voor meer informatie over het project, alle partners, verhalen en kijk behind the scenes mee bij de meetings van SBNoM.

1450715