Terug

Gemeentehuis, Rijssen-Holten (NL)

Project

Gemeentehuis

Gereed

2008

Architect

Architect Architecten‐ en ingenieursbureau Kristinsson, Deventer.

Applicatie

Fleurbaaij Totaal Afbouw, Aalten/Goor en Aan de Stegge Bouw, Goor

Opdrachtgever

Gemeente Rijssen-Holten

Producten

StoVentec, Stolit Milano, StoColor Lotusan® G, StoColor Latex 4000

Foto's

Norbert Duijvelshoff en Architecten‐ en ingenieursbureau Kristinsson

De opdracht voor dit gebouw (ontwerpperiode 2003‐2005) is het resultaat van een prijsvraag uit 2000. In het centrum van Rijssen hebben een aantal eerder ingrepen de oorspronkelijke structuur van de kern er niet duidelijker op gemaakt. Met het plan voor het nieuwe gemeentehuis kon dit worden gerepareerd.

Het bestaande gemeentehuis staat midden in de open ruimte en versnippert zo de ruimte om zich heen in onduidelijke percelen. Het ontwerp, door Architecten‐ en ingenieursbureau Kristinsson, voor het nieuwe gemeentehuis herstelt het ‘kamer‐ en gangenstelsel’ van de oorspronkelijke stadsstructuur verbetert het bovendien.
Van het Noordplein naast de kerk wordt door de toevoeging van het nieuwe gebouw een Zuidplein gemaakt. De te brede verbindingen tussen de drie pleinen rondom de kerk worden door de nieuwe bouwmassa versmald tot binnenstedelijke straatprofielen, waardoor de pleinen niet meer in elkaar overlopen en een eigen identiteit gaan ontwikkelen. Resultaat: drie herkenbare pleinen en twee straten. De structuur van een stad gaat altijd vóór die van gebouwen omdat die een andere levensduur heeft. De tijdslijn van gebouwen is immers veel korter dan die van de stadsplattegrond. Maar hoe zorgvuldig ook gedaan, er worden altijd vertrouwde beelden aan het zicht onttrokken door het structuurherstel.

Om dat op te lossen zijn in de gebouwcontour vensters opgenomen die doorzicht bieden op wat door het nieuwe gebouw aan het zicht wordt onttrokken. Dit leverde ook de ontwerpmotieven om het grote gebouw te ritmeren in zes, min of meer, discrete elementen waardoor het gebouw zich nu naar de stadsplattegrond plooit. Een voorbeeld hiervan is de aan twee zijden beglaasde burgerhal waardoor vanaf het zuidplein de kerk en de toren te zien zijn door het gebouw heen. Het stadhuis is in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase heeft de straatwand aan de Rozengaarde en de Hagen aangeheeld. Met de tweede bouwfase werd de parkeergarage en het bouwdeel met de bestuurlijke en publieke diensten gerealiseerd. Beide gebouwdelen worden middels glazen bruggen over de Rozengaarde met elkaar verbonden.

Kunsttoepassing
De beeldengroep die Gerhard Lentink voor het atrium ontwierp, stuurt de blikrichting van de beschouwer en verwijst naar een transcendente wereld. De blikrichting lag al in de vraagstelling besloten: naar het noorden met de rug naar het plein aan de Rozengaarde en gericht naar het stadscentrum met de Schildkerk. Zowel de transparantie van het atrium als de verwijzing naar het transcendente impliceren een zekere lichtheid en luchtigheid. Het richten van een blik duidt op beweging. Dit sluit aan op de architectonische uitwerking waarin de diabolovorm van het atrium eveneens beweging suggereert. Deze begrippen, die zich laten associëren met zwier ofwel “mit Schwung” hebben geleid tot het beeldvan een vijftal schommelende meisjes, in amazonezit, schuins op hunplankje met het hoofd gedraaid naar achteren.

De kantoren
Grote overspanningen, dragende gevels, gevelpenanten met een ritme van 1,8 meter en een slimme routering van de gebouwin stallaties zorgen ervoor dat het werkveld op vele manieren kan worden ingedeeld zonder aanpassingen aan de constructie en gebouwinfrastructuur. De gevelhoge puien met louvreluiken zorgen voor een mooi egaal en diffuus licht waarbij gedurende een groot deel van de dag zonder kunstlicht kan worden gewerkt. De gevelopeningen zijn zo gesneden dat in verschillende richtingen een venster wordt geopend op belangwekkende omgevingsobjecten.

Locatie