Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Interview met akoestisch afbouwer

"Ook bij akoestiek telt het visuele“"

ton_pennings

In gesprek met Ton Pennings, directeur van akoestisch afbouwbedrijf Penningsgroep. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in de applicatie van diverse akoestische oplossingen.

Wat kenmerkt een goed akoestisch systeem?

Ook met akoestiek, met luisteren dus, telt vooral het visuele.Een akoestisch plafond dient strak en glad te zijn, bij ieder type licht en bij iedere lichtinval. Neem bijvoorbeeld de naadloze systemen van Sto: bij de juiste verwerking bedraagt het hoogteverschil tussen de platen maximaal 0,2 millimeter. Maximaal! Dat geeft mij de zekerheid dat we een absoluut vlak en glad oppervlakte kunnen realiseren voor onze opdrachtgevers. Natuurlijk moet een akoestisch systeem daarbij voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van geluidsreductie en nagalmtijd.

Is de Nederlandse architect al bekend met het belang van goede ruimteakoestiek?

Nou, je merkt toch dat men eerst kiest op basis van esthetiek. Wat vinden we mooi? Een plafond dient strak, glad en naadloos te zijn. De akoestische waarde is daarbij in veel gevallen niet de eerste drijfveer, maar eerder een prettige bijkomstigheid. Dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten, is nog niet bij iedereen bekend. De oplossingen die op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn, zijn doorgaans van hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld de systemen binnen het StoSilent portfolio: een perfecte combinatie van hoogwaardig esthetische afwerkingen met een uitstekende akoestische prestatie. Als planner en als akoestisch afbouwbedrijf kennen wij onze adviesfunctie. Daarom berekenen wij voor onze klant altijd twee opties: één met akoestische maatregelen, en één zonder. De berekening zegt in de meeste gevallen genoeg, bijvoorbeeld het positieve effect op nagalmtijd bij toepassing van een akoestische oplossing. De meerwaarde van een akoestisch plafondsysteem is direct duidelijk.

Waaruit bestaat goed akoestisch advies?

De functie van de ruimte; de wens en ambitie van de opdrachtgever: bij elke situatie of elke aanvraag hoort een specifieke wens. Alles valt of staat met een goed concept. Na het bepalen van de uitgangspunten volgt een nagalmberekening, waaruit ook het meest geschikte systeem zal blijken. Maar uiteindelijk wordt de meest geschikte oplossing niet alleen bepaald door de mate van akoestische prestatie: het is en blijft uiteindelijk de esthetische meerwaarde die doorslaggevend is. Slimme oplossingen in vorm, kleur en bijvoorbeeld de integratie van licht zijn daarbij van groot belang.

Referenties

Een aantal StoSilent referenties die door Pennings gerealiseerd zijn