Isoleren

Mogelijkheden voor subsidies

Kosten besparen met gevelisolatie

Op dit moment is de BTW voor het uitvoeren van een aantal isolatiewerkzaamheden van woningen verlaagd van 21% naar 6%. Dit geldt alleen voor een woning van tenminste twee jaar oud. Het gaat daarbij om het BTW tarief voor arbeid en (gedeeltelijk) voor materialen. De verlaging geldt niet voor overige ‘gewone’ verbouwingen. De btw-verlaging is een regeling van het ministerie van Financiën, die loopt via de Belastingdienst. Vragen over de toepassing van de regeling? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Energiebesparende maatregelen kosten geld. In Nederland zijn er veel verschillende subsidie- en financieringsregelingen waarop de consument aanspraak kan maken voor een tegemoetkoming in de kosten. Sommige regelingen zijn landelijk vastgelegd, anderen zijn provinciaal of gemeentelijk bepaald. Op de website van de energiesubsidiewijzer. kunt u kijken voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Per 21 januari 2014 is tevens het Nationaal Energiebesparingsfonds van start gegaan. Deze "energiebespaarlening" biedt huiseigenaren de mogelijkheid om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in en aan hun woning, waarbij in totaal 14 verschillende maatregelen in aanmerking komen voor financiering. Te denken valt aan isolatie, een HR-ketel of de toepassing van zonnepanelen. Deze Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid of op www.ikinvesteerslim.nl.