Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen de partijen in de markt is een van de speerpunten in het beleid van Sto. Daarom hebben wij veel contact met branche-organisaties, leveranciers, belangenverenigingen en maatschappelijke platforms. Hieronder ziet u een overzicht van onze samenwerkingsverbanden en partners.

Partners

sbnom_gr

Sneller en beter naar Nul-op-de-Meter (SBNoM)

SBNoM zet zich in met diverse partners om de verduurzaming naar het Nul-op-de-Meter-concept van minimaal 500 woningen binnen een drie jaar te realiseren.

stroomversnell

Stroomversnelling

Stroomversnelling is voortgekomen uit het innovatieprogramma Energiesprong en de Deal Stroomversnelling. Het doel van Energiesprong is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, scholen en gebouwen van zorginstellingen.

Sto samenwerking met Spaar het klimaat

Spaar het Klimaat

De Stichting Spaar Het Klimaat is opgericht om isolatie van woningen te bevorderen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Sto samenwerking met Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét kennisplatform over duurzaam bouwen. Het kennisplatform informeert en inspireert door onafhankelijk nieuws, projectbeschrijvingen, en inspirerende evenementen.

Sto samenwerking PassiefBouwen.nl

PassiefBouwen.nl

De Stichting PassiefBouwen.nl is in het leven geroepen om de toepassing van passief bouwen in Nederland te stimuleren. In de stichting zijn particuliere marktpartijen en overheden verenigd.

Sto samenwerking NRP

Nationaal Renovatie Platform

Het Nationaal Renovatie Platform is een onafhankelijke stichting, die duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie bevordert.

Sto samenwerking EAE

European Association for External thermal insulation composite systems (EAE)

European Association for External thermal insulation composite systems (EAE) is een Europese branchevereniging voor gevelisolatie.

sto samenwerking STABU

Stabu

Stichting STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. Zij staat voor het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

Sto samenwerking IKOBKB

IKO-BKB

IKOB-BKB voorziet in een compleet dienstverleningspakket voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing: o.a. het attesteren en certificeren van producten, processen en systemen..

Sto samenwerking TNO

TNO

De missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Sto samenwerking KIWA

Kiwa

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren zoals water, energie, bouw en infrastructuur.

Brancheorganisaties

Sto brancheorganisatie NOA

Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)

Met ruim 1.600 leden is NOA dé ondernemersverenging voor afbouwbedrijven in Nederland.

Sto branchevereniging PGB

Branchevereniging Bond voor Pleisterbouw

Pleisterproducenten en systeemhouders van gepleisterde gevelisolatiesystemen hebben zich verenigd in deze branchevereniging om deze mooie markt verder te ontwikkelen.

Sto Garantiefonds Gevelsystemen

Stichting Gevelgarantie

Stichting Gevelgarantie biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering.

Sto branchevereniging LSGI

LSGI

LSGI is de brancheorganisatie / vereniging van stukadoorsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van gevelisolatie. Alle LSGI-leden zijn in het bezit van het KOMO-Procescertificaat.

Sto branchevereniging Gepleisterd Bouwen

Gepleisterd Bouwen

Binnen deze branchevereniging zetten producenten zich in voor het gepleisterd bouwen in regelgeving en architectuur. Leden van GB hebben de aandacht voor het milieu hoog op de agenda staan.

nbvt_bron_dijko_nl

NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van 213 leden in technisch, juridisch en commerciële zin. De branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering.