Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Energietransitie wordt gestimuleerd

18308_tif

Door vele critici werd gesproken van het meest 'groene regeerakkoord' in de Nederlandse historie. Nog nooit werd er zoveel aandacht besteed aan duurzaamheid en welke gevolgen dat zal hebben voor alle betrokken partijen. Het derde deel van het nieuwe regeerakkoord is volledig toegewijd aan het onderwerp: Nederland wordt duurzaam.

Sinds de verkiezingen in maart 2017 zijn er spanningen rondom het regeerakkoord. Partijen stappen in en uit en worden het niet eens over bepaalde onderwerpen en thematieken. Op 10 oktober 2017 is er dan toch een doorslag en een 54 pagina tellend document wordt vrijgegeven. Door het regeerakkoord ontstaan er nieuwe kansen voor de energietransitie, want deze wordt behoorlijk uitgelicht. De serieuze aanpak moet gestimuleerd worden met een flink budget voor de benodigde middelen.

Meer maatregelen en meer stimulans
In het regeerakkoord wordt benoemd dat de warmtebehoefte in de gebouwde omgeving sterk moet worden teruggedrongen. De warmtevraag die overblijft zal verder verduurzaamd moeten worden. Het principe 'Van Gas Los' is één van de middelen om die problematiek aan te pakken. Binnen vier jaar (2017 - 2021) moeten er 50.000 woningen per jaar worden getransformeerd en aardgasvrij zijn. Dit zorgt samen voor 200.000 woningen die niet meer zijn aangesloten op het aardgasnet.

Lokale verantwoordelijkheid
Veel nadruk komt te liggen op de gedeelde afspraken op lokaal niveau. Van de gemeenten wordt nu het nodige gevraagd: nu kan men doorzetten door (delen van) de woningvoorraad te transformeren naar Nul-op-de-Meter. Door de komst van de klimaatwet met juridisch afdwingbare doelen, zullen de afspraken ook sneller worden behaald. Niet alleen gemeenten, maar ook woningcorporaties worden gestimuleerd tot verduurzaming. Er komt een korting van ongeveer 100 miljoen op de Verhuurdersheffing en moet zorgen voor een groei.

Daarnaast is een nieuw energieakkoord tussen kabinet, werkgevers en milieuorganisaties onderdeel van het vierjarige plan. Hiermee worden nieuwe afspraken over mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving bepaald. Diverse partijen worden betrokken bij deze samenwerking. Tot nu toe is er nog geen akkoord op welke partijen uit welke sectoren dat zijn.

Samen maken we Nederland energiezuiniger

Het beleid in Nederland is erop gericht om zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen energiezuiniger te maken. Als corporatie of als gemeente staat u dus – ook bij renovatie – voor een aantal belangrijke keuzes. Wat is er mogelijk? Energielabel B of toch meer doen? Sto kan u van praktische informatie voorzien en helpt u naar een energiezuinige woningvoorraad. Neem contact met ons op voor meer informatie.