Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTherm Classic®

VN Klimaatrapport: buitengevelisolatie belangrijke milieubijdrage

Buitengevelisolatie klimaatbescherming

De opwarming van de aarde is een feit. Als we de wereldwijde klimaatverandering willen inperken, zijn snelle en daadkrachtige maatregelen noodzakelijk. Het consequent isoleren van buitengevels is een voorbeeld van zo’n maatregel.

De primaire oorzaak is de toenemende uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Volgens berekeningen van de VN is deze uitstoot tussen 1970 en 2004 maar liefst 70% gestegen.

Toename uitstoot moet worden gestopt.
Om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging tot 2,0°C tot 2,4°C te beperken, moet de toenemende uitstoot de komende vijftien jaar worden gestopt. Een enorme uitdaging zeker gezien de opkomende industrielanden in Azië en Zuid-Amerika. Maar zelfs in gevestigde industriële landen is nog veel te doen: deze landen veroorzaakten in 2004 maar liefst 46 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, terwijl maar 20 procent van de wereldbevolking in deze landen leeft.

Consequente isolatie van gebouwen.
Het derde deel van het VN klimaatrapport verwijst specifiek naar maatregelen die de uitstoot duurzaam kunnen verminderen. Dit is vooral te realiseren door hergebruik van energie, door het verhogen van de energie-efficiëntie en door consequente isolatie van gebouwen

Verantwoordelijkheid voor iedereen.
Gebouwen verwarmen en koelen (airconditioning) verslindt enorm veel energie. Na de transportsector zijn gebouwen de grootste energieverslinders. Daarmee raakt de verantwoordelijkheid voor het milieu dus iedereen. Vanwege het energiebesparende effect kan buitengevelisolatie hierbij een belangrijke rol spelen.
Klimaatverandering is dus ook een verantwoordelijkheid voor bouwers en huiseigenaren. Wie zijn huis optimaal isoleert, verhoogt de efficiëntie van het verwarmingssysteem. Dit levert een grote bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Bovendien bespaart het kosten.

Het VN-rapport wijst dan ook op het economische effect van klimaat beschermende maatregelen. De kostenbesparing door energie- efficiënte maatregelen regionaal waarde creëren en banen scheppen.

Klimaatrapport

Wikipedia voortgangsrapport

Het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.