Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Milieu

Over CO2 reduceren en echt een verschil maken

Als het over milieubewust bouwen gaat, denkt Sto zo ver mogelijk vooruit. Dat ziet u niet alleen aan onze bijzondere productinnovaties, maar ook aan de effecten van buitengevelisolatie.

Onze producten brengen mens en milieu veel goeds. Dat deden ze al jaren voordat het woord ‘milieubescherming’ actueel was. Zo gebruikt Sto al sinds 1964 polystyreen voor warmte isolatie. Inmiddels is er dankzij onze gevelsystemen al ruim 150 miljoen ton minder CO2 uitgestoten. Een flinke reductie dus.

Door een buitengevelisolatie af te werken met minerale steenstrips, draagt het gebouw bij aan CO2-reductie. Deze duurzame gevelbekleding wordt op 60 graden Celcius gedroogd in plaats van gebakken op 1.000 graden Celcius. De productie van een buitengevelisolatiesysteem afgewerkt met StoCleyer leidt tot vijf maal minder CO2 dan de productie van een conventionele opbouw.

Stikstofzuiverende gevelverf
Een van onze ecologische innovaties is StoColor Photosan. Deze geavanceerde gevelverf vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van het schadelijke stikstofoxide. Een kleine, maar toch belangrijke bijdragen aan een schonere lucht.


Het milieu kan opgelucht ademhalen
Hoe gaat Sto zelf eigenlijk om met milieubeschermende maatregelen? De Vakgroep Milieu zorgt ervoor dat bij de productie geen risico’s voor het milieu ontstaan. Daarnaast heeft Sto als een van de eerste bedrijven zijn minerale mortel heeft voorgelegd voor certificering: de zogenaamde Environemental Product Declaration (EPD). Deze certificering meet de milieu-impact van de volledige lifecycle van een product.

Het verschil maken
Door bewust om te gaan met het bouwproces kunt u ook CO2 reduceren. Zelf het verschil maken? Alle voordelen van buitengevelisolatie vindt u hier.

Duurzaam Gebouwd

Ook in Nederland is Sto lid van verschillende organisaties met betrekking tot het thema duurzaamheid. Zo zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

PassiefBouwen.nl

Het ultieme resultaat van een goed geïsoleerde woning, en dus minder CO2-uitstoot, is een passief huis. Sto is lid van Stichting Passief Bouwen.