Milieu

Over frisse lucht en schone productie

Als het over milieubewust bouwen gaat, denkt Sto zo ver mogelijk vooruit. Dat ziet u niet alleen aan onze bijzondere productinnovaties, maar ook aan de manier waarop we produceren bij Sto.

Onze producten brengen mens en milieu veel goeds. Dat deden ze al jaren voordat het woord ‘milieubescherming’ actueel was. Zo gebruikt Sto al sinds 1964 polystyreen voor warmte isolatie. Inmiddels is er dankzij onze gevelsystemen maar liefst 150 miljoen ton minder CO2 uitgestoten. Een van onze meest recente ecologische innovaties is StoPhotosan NOX. Deze geavanceerde gevelverf vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van het schadelijke stikstofoxide. Een kleine, maar toch belangrijke bijdragen aan een schonere lucht.

Het milieu kan opgelucht ademhalenn
Hoe gaat Sto zelf eigenlijk om met milieubeschermende maatregelen? De Vakgroep Milieu zorgt ervoor dat bij de productie geen risico’s voor het milieu ontstaan. Daarnaast heeft Sto als een van de eerste bedrijven zijn minerale mortel heeft voorgelegd voor certificering: de zogenaamde Environemental Product Declaration (EPD). Deze certificering meet de milieu-impact van de volledige lifecycle van een product.

Duurzaam Gebouwd

Ook in Nederland is Sto lid van verschillende organisaties met betrekking tot het thema duurzaamheid. Zo zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

Spaar het klimaat

Stichting Spaar Het Klimaat is opgericht om isolatie van woningen te bevorderen om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor Sto een belangrijk thema, een doelstelling waar we ons dan ook uit alle macht voor inzetten.

PassiefBouwen.nl

Het ultieme resultaat van een goed geïsoleerde woning, en dus minder CO2-uitstoot, is een passief huis. Sto is lid van Stichting Passief Bouwen.