Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Milieu

Environmental Product Declaration

Duurzaamheid

Als een van de eerste aanbieders van buitengevelisolatie heeft Sto voor alle minerale mortels een EPD (Environmental Product Declaration) aangevraagd. Dit milieulabel is gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA) en resulteert in certificeringen volgens DIN en ISO 14025. De EPD betrekt alle relevante milieuaspecten van een product. Van de oorsprong van grondstoffen en materialen tot en met gegevens over productie- , verwerking, tests en documentatie.

Bij het ontwerpen en realiseren van duurzame gebouwen zijn gecertificeerde producten essentieel. Zowel voor opdrachtgevers als professionals zijn certificaten een onmisbare indicator voor de mate van milieuvriendelijkheid. Het EPD certificaat is momenteel beschikbaar voor een hele reeks minerale mortels en sierpleisters.

Als toonaangevende partij op het gebied van milieubewust ontwerpen en bouwen is certificering voor Sto vanzelfsprekend: certificering is onlosmakelijk verbonden met onze duurzame doelstellingen.

Downloads

Milieuproductverklaringen
Minerale mortels en sierpleisters


Minerale mortels, wapenings- en sierpleisters

DGNB

Sto is lid van de Duitse Vereniging voor Duurzaam Bouwen