Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Onze waarden

Waarom onze waarden belangrijk zijn.

Doel van Sto is technologisch leiderschap. Een doel dat we alleen kunnen bereiken als we trouw blijven aan onze waarden. De waarden van Sto hebben een lange geschiedenis. Al sinds de jaren ’80 is ‘Bewust bouwen’ onze missie. Bewust bouwen betekent waardevast bouwen, mét inachtneming van de belangen van mens en natuur.

Dit kun je met recht een uitdaging noemen. Maar uitdagingen zijn er om overwonnen te worden. En dat lukt alleen als iedereen zich voor 100% inzet.

Sto was een van de eersten in de branche die ook sociale en ecologische waarden meenam in de bedrijfsvoering. Deze waarden ontwikkelen zich voortdurend, en vormen de rode draad voor de toekomst. Voor al onze medewerkers, op elk niveau binnen de organisatie. Dit resulteert in een duidelijke koers die verantwoord ondernemerschap combineert met economisch succes.

‘Bewust bouwen’ betekent ook dat we bij Sto helder zijn. Over de manier waarop we met elkaar samenwerken. Over de manier waarop we leiding geven. Deze helderheid is een belangrijk fundament: een fundament waarop onze medewerkers kunnen bouwen. Ook in dit opzicht laten we niets aan het toeval over.

Heb je belangstelling voor een interessante loopbaan bij een bedrijf die economische en ecologische milieudoelstellingen nastreeft? Dan willen wij graag met je kennismaken!

Vacatures

Vacatures bij Sto Isoned bv

Bekijk hier ons actuele vacature aanbod.