Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Onze waarden

Sto heeft een heldere missie

“Wereldwijd is Sto technologisch leider als het gaat om het ontwerpen van duurzame en menselijke omgevingen”.

Elke dag werken wij aan deze ambitie. Samen met mensen die onze ideeën en deze ambitie omarmen. Mensen die inspiratie krijgen van samenwerken aan een groter doel: een doel dat ons allemaal aangaat.
Het behoud van gebouwen en het creëren van esthetisch aantrekkelijke gebouwen beschouwen wij als een continue uitdaging. Als technologisch leider zetten wij trends. In producten en systemen, in services en diensten. Dit kunnen we doen dankzij onze medewerkers die dagelijks hun inspiratie, know how en toewijding in dienst stellen van Sto.

Dankzij de inzet van al deze mensen zetten onze innovaties nog steeds de toon. Innovaties die economisch en ecologisch succes verzekeren: nu en in de toekomst.

Doe je mee?

Rob de Jong

Rob J. de Jong, Algemeen Directeur Sto Isoned bv

Algemeen Directeur