Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop alsmede de door Sto Isoned al dan niet om niet verleende diensten, waaronder (technische) advisering en bouwplaatsbegeleiding met haar directe afnemers alsmede de eindgebruiker van het product, zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sto Isoned B.V. Deze zijn direct raadpleegbaar en kunnen worden opgeslagen door het klikken op deze link.