Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Half werk is geen optie

De hamer van de Tweede Kamervoorzitter is nog maar nauwelijks gedaald of de eerste discussies over de Energieprestatievergoeding laaien al op. Is het mogelijk om deelinvesteringen door te berekenen? En: welke woonlastenberekening wordt gehanteerd? Het lijkt erop alsof we nog steeds denken in Label B-woningen. En dat terwijl we niet naar 2020 moeten kijken, maar naar 2050. Label B-denken is passé. Nul-op-de-meter moet de focus zijn. Want als u nu denkt in halve maatregelen, kunt u wel eens aan de vooravond staan van dubbele investeringen.

Tegenover ieder argument om te kiezen voor NoM-woningen staan evenveel tegenargumenten: straks is het misschien goedkoper om te investeren, wellicht staan we aan de vooravond van veel innovatievere maatregelen, de gevel verandert of het budget is niet toereikend. En zo zijn er nog veel meer redenen om te kiezen voor halve maatregelen. Want laten we eerlijk zijn, maatregelen als het plaatsen van dubbelglas en het aanbrengen van spouwmuurisolatie zullen de toets der tijd niet doorstaan. Het zijn oplossingen die voortkomen uit denken in labelsprongen. Bovendien is door die denkwijze het risico op desinvesteringen groot. Door een nieuwe ruit en spouwmuurvulling is de gevel namelijk niet ineens kierdicht en de energetische eigenschappen kunnen niet tippen aan gevelisolatiesystemen die huizen opwaarderen tot nieuwbouwniveau.

Waarom zijn we dan niet ambitieuzer? Het is bijna zes jaar geleden dat de ambitie voor 2020 werd uitgesproken. Toen een goed streven, maar inmiddels is de stip aan de horizon verplaatst. In 2050 moeten woningen energieneutraal zijn. Als we dat willen realiseren moeten we de gebouwschil minimaal op nieuwbouwniveau brengen. Het doen van concessies leidt tot desinvesteringen. Als u nu halve maatregelen treft en anticipeert op de Label A-doelstellingen van 2030, om daarna net voor 2050 de laatste stap nemen, dan bent u drie keer aan het renoveren en investeren. En dat terwijl het nu al mogelijk is energieneutrale ambities te verwezenlijken; in één keer en met een minimum aan overlast voor de bewoners.

Renda | 23.02.2016

logo_renda

Deze column is geschreven voor Renda, het kennisnetwerk voor bestaande bouw. Meer columns lezen van Rob of andere Renda-partners?