Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Silotechniek

Kies voor efficiënter werken

Sto vernieuwt voortdurend. Niet alleen wat betreft materialen, maar ook als het gaat over verwerkingstechnieken. Sto innoveert met een perfecte afstemming tussen materiaal en silo-, machine- en verwerkingstechniek. Het zo snel, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk inzetten van mensen en middelen: dát is daarbij de uitdaging. Het resultaat? Sto Silo- en Machinetechniek verhoogt uw arbeidsproductiviteit aanzienlijk.

Materiaal en machine
Echte vernieuwing begint in de praktijk. De nauwe banden van Sto met de dagelijkse praktijk van de bouw zijn hierbij de cruciale factor. Het contact met de markt is voor ons een continue bron van inspiratie. Kijkt u maar eens naar ons aanbod op het gebied van moderne silo´s en machinale verwerking.

Het gaat om de details
Als het gaat over vernieuwingen werkt Sto ook nauw samen met machinefabrikanten. Een voorbeeld van deze samenwerking is een efficiënt handlijmpistool. Dit pistool blokkeert onmiddellijk de toevoer van lijm bij het loslaten van de hendel. Op die manier gaat geen druppel lijm verloren.

Minder schoonmaken
Nog een voorbeeld is StoArmat Classic. Deze cementvrije wapenings- en onderpleister hardt niet uit in een gesloten silosysteem. Dit maakt dagelijkse reiniging overbodig: weer een tijdrovende activiteit minder!

Productprogramma

Sto Productcatalogus

Technische informatie, veilgheidsgegevens en overige productinformatie vindt u in ons productprogramma.