Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Opslag en aanbrengen van Sto-EPS isolatieplaten

What's behind: Gevelisolatie van Sto (deel 1)

In de reeks 'What's behind - Gevelisolatie van Sto' lichten we alle stappen toe die te maken hebben met de verwerking van gevelisolatie. We willen de professional in deze eerste editie attenderen op de opslag en het aanbrengen van de Sto-EPS isolatieplaten.

Verlijming en opslag van Sto-EPS isolatieplaten

De kwaliteit van het gevelisolatiesysteem begint al bij de opslag van de materialen op de bouwplaats. Waar materialen in de winter beschermd moeten worden tegen vorst, is de bescherming in de zomer juist noodzakelijk tegen directe zonnestralen. Door de donkere kleur (donkergrijs) van de Sto-EPS plaat WDV032 kan het tot spanningen of zelfs vervormingen en smeltplekken leiden. Het is dan ook belangrijk dat de geleverde EPS beschermd tegen direct zonlicht opgeslagen wordt. Ook tijdens verwerking (steiger met kappen en netten). De platen dienen goed aansluitend te worden aangebracht. Kanten en naden dienen vrij te zijn van uitpuilende lijmresten. Zijn er de dag na het isoleren van het gevelvlak toch plaatnaden, dan dienen deze (tot 5 mm) te worden gedicht met de Sto-Pistolenschuim SE. Deze traagschuimende 1-componenten PU-vulschuim zorgt voor een volledig gesloten en geïsoleerde gevel. Een vuistregel is dat plaatnaden < 5 mm gevuld kunnen worden met de Sto-Pistolenschuim SE en naden > 5 mm met stroken van het toegepaste type plaatmateriaal.


Aanbevolen diktes voor stomp afgewerkte isolatieplaten liggen tussen de 2 en 13 cm. Vanaf 14 cm isolatiedikte worden de messing- en groefisolatieplaten aanbevolen. Vanaf 14 cm isolatiedikte is het verlijmen van de kopsekanten (bij uitwendige hoeken) met StoTurbofix Mini noodzakelijk. Dit voorkomt plaataftekening op deze uitwendige hoeken.

Nadat de lijm en de eventuele Sto-Pistolenschuim SE zijn uitgehard dient de gevel te worden gecontroleerd op vlakheid. Daar waar nodig dient de gevel vlak geschuurd te worden met bijvoorbeeld een schuurbord.

Nu kan begonnen worden met het aanbrengen van de spanningsverdelende mortelweefsellaag.

Bent u al benieuwd naar het volgende onderwerp? In de volgende editie 'What's Behind - Gevelisolatie van Sto' komen de verschillende soorten lijm én de manieren van verlijming aan bod. Heeft u vragen of wilt u advies van één van onze professionals? Dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

PU-schuim van Sto?

30670_de_de_1

Sto-Pistolenschuim SE heeft meer voordelen dan normale PU-schuim en behoort ook tot één van de systeemcomponenten voor gevelisolatie van Sto.