Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Soendalaan naar Nul op de Meter

Een samenwerking tussen een aantal partijen die leidt tot een verduurzaming van de gebouwenvoorraad, is altijd een stap in de juiste richting. De handen worden in één geslagen door BIK Bouw, TU Delft, Climate KIC, Itho Daalderop, Kingspan en Sto Isoned. Met deze partijen is een methode ontwikkeld die de oplossing biedt voor woningen die gebouwd zijn voor 1970, waarbij men weet dat er bouwtechnische gebreken bekend zijn.

2nd Skin® is de naam voor de verduurzamingsmethode. De methode baseert zich met name op etagewoningen, waarbij de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd dient te worden. Een combinatie van slimme technologieën verebetert de duurzaamheid van de woningen. De 2nd Skin®-methode is toepasbaar op zeer grote schaal wegens de gemakkelijk produceerbare componenten.

Stevige jas voor duurzaam gebouw
Een aantal maatregelen worden getroffen als 2nd Skin® wordt toegepast. Zo wordt er een nieuwe gevelconstructie op de bestaande gevel geplaatst. Daarnaast wordt de installatie van buitenaf geregeld en onderhouden. Innovatief is dat deze optimalisatiemethode inclusief de installatie van buitenaf plaatsvindt met modulaire technieken. Deze zijn licht van gewicht en kunnen daardoor zonder aanpassing van de bestaande constructie van de gevel of fundering en zonder verbouwing van het interieur worden toegepast. Door de installatie aan de buitenzijde van de woning te plaatsen is het niet nodig om de ruimte binnen de woning te verkleinen door deze duurzame energie-installatie. Door de installatie los te koppelen van de woning ontstaan verschillende mogelijkheden voor energievoorziening en ventilatie. De buitengevel zal daarnaast ten alle tijden worden geïsoleerd met een gevelisolatiesysteem van Sto, bijvoorbeeld StoTherm Classic.

De Soendalaan in Vlaardingen is het eerste 2nd Skin®-project en daarmee ook een pilot voor de woningcorporatie Waterweg Wonen. Het gebouw uit de jaren 50 is sterk verouderd en is energetisch niet veel anders dan haar bouwjaar: de tijd van duurzaam wonen was er nog niet. De doelstellingen bij deze renovatie zijn duidelijk:

  • Verduurzaming van de woningen, waardoor zij de komende 25 jaar meekunnen.
  • Energiezuinige maatregelen waardoor de energiekosten dalen.
  • Een verbetering van het gevelbeeld.
  • Tevreden bewoners door de juiste bewonerscommunicatie.

Lage energiekosten

Door het concept Nul op de Meter te verwerken in de renovatie zullen de woonlasten van de bewoners niet omhoog gaan. In principe heeft de bewoner zelf het meeste invloed op de woonlasten, met name op de energiekosten. Bij normaal (doorsnee) gebruik zullen de woonlasten zeker niet stijgen. Een enkele stijging kan voorkomen als de bewoner de installatie niet op de juiste manier gebruikt. Daarvoor ondersteunt TU Delft in samenwerking met Waterweg Wonen de bewoner om tot een zo voordelig mogelijk resultaat te komen.

De bewoners zullen tijdens de renovatie in hun woning blijven. Dat betekent dat zij de renovatie compleet meemaken. Eén van de doelen die de partijen hebben gesteld is een juiste manier van bewonerscommunicatie. Hiermee worden zij op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en van de momenten van overlast. De bewoner heeft hierdoor inzicht in de renovatie en kan zich gemakkelijker aanpassen aan de situatie. Persoonlijke gesprekken tussen de bewoner en de corporatie zullen de woonwensen van de bewoners moeten bevorderen en uitvoerbaar kunnen maken.

De verwachting is dat het traject in februari 2018 is afgerond.

2ND SKIN®

bikbouw_480x0x0x77

2nd Skin® is een innovatieve verduurzamingsmethode om bestaande woningen te optimaliseren. Wilt u meer weten over deze bijzondere methode? Dan kunt u terecht bij BIK Bouw.