Terug

Gemeentehuis Hof van Twente, Goor (NL)

Project

Gemeentehuis Hof van Twente

Gereed

2006

Architect

Architecten‐ en ingenieursbureau Kristinsson, Deventer

Applicatie

Ter Woerds Afbouw BV, Neede

Opdrachtgever

Gemeente Goor

Producten

StoTherm Classic, StoLevell Deco, StoCryl V 100

Foto's

Architecten‐ en ingenieursbureau Kristinsson, Deventer

In het centrum van Goor is een gemeentehuis gesitueerd, ontworpen door Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson. Het nieuwe gebouw is ingevlochten in het bestaande stedelijke patroon: aan een zijde ligt een grote open ruimte, aan de andere zijde grenst een winkelstraat.

Daardoor heeft de bebouwingsvlek een zeer gelede vorm, met een grillige contour en uitlopers tot in de kleinste schaalgebieden van de omgeving. Door de locatie loopt ook nog een nieuw te bouwen stedelijke doorgang om de looproutes in het kernwinkelgebied te bekorten en de publieksstromen te bundelen. In het midden van de bouwkavel is een hoofdmassa ontworpen in de vorm van de letter U met zo lang mogelijke ontwikkelingslijnen voor de interne organisatie.

Aan het plein ontwikkelt het gebouw zich tot zijn maximale hoogte van 16 meter. In een stedelijk venster van 16 bij 20 meter toont zich hier de hal van de burgers, die in dit gebouwontwerp centraal staat.

Programmatische flexibiliteit
Het is van het grootste belang dat het gebouw als het onderkomen van één organisatie beleefd wordt en door de gewenste stedenbouwkundige geleding geen insnoeringen kent, waardoor domeineigen culturen zich ontwikkelen, die zich vervolgens kunnen vervreemden van het gezamenlijke doel. De vele beeldfacetten van de stad omzetten in een heldere ononderbroken interne organisatie, zonder verlies van de verrassingswaarde van de stad, werd daarom beschouwd als de belangrijkste opgave. Bij het gemeentehuis voor de Hof van Twente heeft Architecten‐ en Ingenieursbureau Kristinsson de aanspraken van buiten en van binnen met elkaar verzoend door in het midden van de kavel een 80 meter lange ‘ruggengraat’ te ontwikkelen ( de bodem van de U) met alle faciliteiten en kantoren daarin. Zodoende kon een lang aaneengesloten werkplekgebied worden ontworpen met een minimum aan indelingsverlies en een maximum aan indelingsvrijheid. In de loodrecht op de ruggengraat ontwikkelde uitlopers versmelt het gebouw met de omgeving.

Opmerkelijk aan de hoofdopzet van het gebouw is dat, gezien van buiten naar binnen, de werkruimten van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie, de overlegplekken en de hal voor de burgers met de baliewerkplekken en de informatie en documentatieruimten als het ware in elkaar genesteld liggen, bijna zoals de rokken van een ui. Door deze opzet is de grenslijn tussen de verschillende functiegroepen zo groot dat de kans op gezochte en spontane uitwisseling maximaal is. De “schillen” zijn voorzien van veel vensters van verschillende vorm en formaat en met en zonder glas zodat er zicht is in aangrenzende domeinen zonder dat de beslotenheid van het eigen domein verloren gaat. De transparantie in dit gebouw is daardoor veeleer een subtiel spel van verbergen en onthullen dan een te open expositie van het besloten werkveld in het publieke domein. Over het algemeen geld, dat als je kunt zien, je ook gezien kunt worden.

Combinatie met andere functies, synergie
In dit gebouw zijn een gemeentehuis, een bibliotheek, een politiebureau en een zorginstelling samengebracht. Ook wordt het gebouw gekoppeld aan een theatergebouw, waarvan de functies voor het gemeentehuis worden benut. De raadzaal is zo gesitueerd dat die als kleine theaterzaal door het culturele centrum gebruikt kan worden, het restaurant van het gemeentehuis loopt door in de foyer van het theatergebouw en de keukenvoorzieningen liggen daartussenin. De politie heeft een loket in de frontoffice van het gemeentehuis en de bibliotheek is met een brug over de passage verbonden met de hal van de burgers. De grote zalen en vergaderruimten in zowel gemeentehuis als theatergebouw worden wederkerig benut om op die wijze een bijna doorlopende programmering voor die ruimten te bereiken. De looplijnen door het gebouw zijn zo gebundeld dat de kans op toevallige en spontane ontmoetingen wordt bevorderd.

Locatie