Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Sleephellingstraat, Rotterdam (NL)

Project

Sleephellingstraat

Gereed

2011

Architect

VillaNova architecten

Applicatie

Stucadoorsbedrijf IJsselmonde

Opdrachtgever

Woonstad Rotterdam

Producten

StoTherm Classic, Stolit K

Woonstad Rotterdam heeft in de Sleephellingstraat bij zeven woningen uit 1909 aangetoond dat een historisch pand volgens de theorie van het passiefhuis kan worden gerenoveerd. Het was het eerste project in Nederland waarbij het Energiezuinig Wonen-concept is toegepast. En het eerste in ons land waaraan het keurmerk PassiefBouwen Keur is verstrekt. Alle duurzaamheidsnormen zijn gehaald.

Een passiefhuis onderscheidt zich door een combinatie van een aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Een uitgekiend ontwerp georiënteerd op de zon, uitgevoerd met schilisolatie en effectieve kierdichting minimaliseert het warmteverlies. In de winter zorgen passieve warmtebronnen, zoals de zon en interne warmtebronnen, maar ook bewoners en huishoudelijke apparaten voor bijna alle benodigde warmte. In de zomer garanderen passieve maatregelen een comfortabel binnenklimaat. In Rotterdam is de reductie van het energieverbruik en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot gerealiseerd met behoud van comfort. Dat is gelukt door een combinatie van isolatie van vloer, wanden en plafonds, luchtdicht bouwen, zonwering, gebalanceerde ventilatie en zonneboilers voor warmte en warm tapwater.

Thermische isolatie
Goede thermische isolatie is één van de belangrijkste passiefhuis-componenten. Met behoud van het beschermde stadsgezicht van de voorgevel, is de thermische isolatie in de Sleephellingstraat gerealiseerd door middel van:

  • Hoogwaardige isolatie van de bestaande
  • betonvloeren en afwerking met ‘estrich’ vloerplaat.
  • Binnengevelisolatie (300 mm steenwol) door middel van verzwaarde voorzetwanden aan de voor- en kopgevels voor het behoud van het beschermde stadsgezicht. Met een warmteweerstand van 10 m2K/W overtreffen de gevels ruimschoots de eisen van het Bouwbesluit.
  • Buitengevelisolatie systeem StoTherm Classic (350 mm polystyreen), afgewerkt met Stolit K sierpleister.

Praktijk getoetst
Omdat energiezuinig renoveren in Nederland nog nieuw is, hebben de ontwikkelende partijen afgesproken het Rotterdamse project na de realisatie intensief te monitoren. Doel is om de theorie van PassiefBouwen aan de praktijk te toetsen met objectieve cijfers en ervaringen. Gedurende twee onderzoeksperioden (winter en zomer) heeft adviesbureau Cauberg Huygen de luchtvochtigheid, temperatuur, CO2-concentratie en ventilatie gemeten.

Prognoses waargemaakt
Samen met de ervaringen van bewoners zijn zeer positieve conclusies getrokken over het binnenklimaat en de prestaties van de nieuwe installaties. De resultaten zijn zowel spectaculair als overeenkomstig de prognoses. Spectaculair, omdat het gemiddelde energiegebruik voor ruimteverwarming van de woningen beperkt is gebleven tot 190 m3 aardgas per jaar (zie tabel 2). Dat ligt namelijk 83% onder het landelijk gemiddelde voor bestaande woningen. En overeenkomstig de prognoses, omdat de rekenmethode PHPP-NL bewezen heeft een betrouwbare voorspelling vooraf te geven.

€ 10,- per maand voor ruimteverwarming
Vergeleken met energielabel A in Nederland verbruiken de bewoners van de Sleephellingstraat slechts 34% van het gemiddelde (zie tabel 1). De meeste bewoners betalen ongeveer 10 euro per maand voor ruimteverwarming (zie tabel 3). Natuurlijk blijft het lastig om harde conclusies te trekken uit metingen, cijfers en (bewoners-) ervaringen. Want ze zijn onderhevig aan bijzondere invloeden, onnauwkeurigheden en interpretatieverschillen.

Eén ding is zeker duidelijk: de resultaten van de Sleephellingstraat laten zien dat voor deze passiefhuizen ruimschoots aan de normen van een gezond en comfortabel binnenklimaat is voldaan. De metingen zijn tijdens zeer uiteenlopende maanden verricht en dat geeft een evenwichtig beeld. De zomer- en wintermaanden waren divers, met strenge vorst maar ook tropische zomerdagen.

Betrokken bewoners nu ambassadeurs
Opvallend is dat de bewoners de woning in dit project niet kochten omdat het een passiefhuis is, maar vanwege de locatie en/of de kwaliteit van de woningen. Wél blijkt dat ze nu een grotere betrokkenheid hebben met milieu en energiezuinig wonen. Een deel van hen geeft zelfs aan dat de factor energiezuinigheid belangrijker is geworden in hun keuzeproces voor een woning, omdat de woonlasten duidelijk lager zijn.

Onderzoek onder de bewoners wees tevens uit dat het merendeel het wooncomfort als prettig ervaart. Na twee jaar is men bewuster geworden van de besparingen die men nu en in de toekomst realiseert. Dat maakt de bewoners van de Sleephellingstraat ambassadeurs voor PassiefBouwen. Zo kiest het merendeel van de ondervraagden bij een volgende woning weer voor een dergelijke woning. Ook zou men anderen aanbevelen om in een passiefhuis te gaan wonen.

Uitdaging corporaties
Onder het motto ‘Antwoord aan de samenleving’ spraken corporaties af om tot het jaar 2020 een reductie van 20% CO2-uitstoot te realiseren. Voor de bestaande woningvoorraad betekent dit de uitdaging deze op grote schaal te voorzien van energiebesparende maatregelen. Woonstad realiseerde zich dat het op een andere wijze naar woonlasten moest kijken: naar de totale kosten van wonen, inclusief de uitgaven aan energie. Duurzaamheid doet de verkoop- of huurprijs immers stijgen. Naast verbetering van de uitstraling en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid, wordt de investering van renovatie terugverdiend op de energierekening. Wie kijkt naar de maandelijkse woonlasten (inclusief energie en niet alleen naar de verkoop- of huurprijs), verdient passieve renovatie terug in de vorm van directe besparing op de stookkosten, meer comfort en kwaliteit en door een duurzaam imago.

Locatie