Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

De mortelweefsellaag

What's behind: Gevelisolatie van Sto (deel 4)

In de reeks 'What's behind - Gevelisolatie van Sto' lichten we alle stappen toe die te maken hebben met de verwerking van gevelisolatie. We willen de professional in deze vierde editie attenderen op de mortelweefsellaag.

De mortelweefsellaag

De mortelweefsellaag, ook wel despanningsverdelende laag genoemd, is de laag die direct op de isolatieplaten wordt aangebracht. Aangezien er door bouwfysische en klimatologische omstandigheden altijd spanningen in het gevelsysteem optreden (isolatieplaten kunnen zetten en krimpen, de gevel wordt opgewarmd door de zon en koelt weer af), is het noodzakelijk dat er een spanningsverdelende laag wordt toegepast voordat de eindafwerking wordt aangebracht. De mortel vormt deze laag samen met het glasweefsel. Type van de mortel, glasweefsel en de dikte van de mortellaag wordt afgestemd op de gevelafwerking.

In de algemene uitvoeringsbepalingen staat per systeem uitgelegd welke wapeningsmortel (in de juiste dikte) en welke glasweefsel toegepast dient te worden. Om ervoor te zorgen dat de mortelweefsellaag in de juiste dikte wordt aangebracht, dient de juiste kamspaan toegepast te worden. Alleen met de juiste kamspaan (schoon, en onder de juiste hoek) wordt de juiste laagdikte gehaald. Het glasweefsel kan met een vlakke spaan in de mortel worden gedrukt. Het glasweefsel dient zich op ongeveer ⅓ van de buitenzijde van de mortelweefsellaag te bevinden en volledig te zijn ingebed. De weefselnaden moeten elkaar 10 cm overlappen.

Grofweg kunnen de mortels voor deze spanningsverdelende laag opgedeeld worden in cementhoudende en cementvrije mortels. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de meest toegepaste mortels, de daarbij behorende laagdikte en type glasweefsel.

  Minimale laagdikte Verbruik per kg / m2 Kamspaan Glasweefsel Afwerking Isolatie
StoArmat Classic plus 3 mm 4,0 - 4,5 8 x 8 mm Sto-Glasweefsel F Sierpleister EPS
StoArmat Classic plus 3 mm 4,0 - 4,6 8 x 8 mm Sto-Glasweefsel F Sto-Steenstrips EPS
StoLevell Uni 3 mm 4,0 - 5,0 10 x 10 mm Sto-Glasweefsel (F) Sierpleister EPS
StoLevell Uni 5 mm 5,0 - 8,0 10 x 10 mm Sto-Glasweefsel G StoBrick EPS

Deze vierde editie van What's Behind - Gevelisolatie van Sto is de laatste in deze reeks. Heeft u vragen of wilt u advies van één van onze professionals? Dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier.