Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-EPS Sokkelplaat WDV032

Isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen hardschuim volgens EN 13163

Toepassing

 • buiten
 • als isolatieplaat in spatwaterzone (sokkel) en onder maaiveldniveau
 • bevestiging verlijmd
 • niet toegestaan in de capillaire zone van het grondwater (meestal ca. 30 cm boven het hoogste grondwaterpeil (HGW) en in de zone van drukkend water

Eigenschappen

 • rekenwaarde voor de thermische geleidbaarheid λD: 0,031 W/(m*K)
 • brandklasse E volgens EN 13501-1

Aanwijzing

 • toepassingstype PW volgens DIN 4108-10 en als sokkelisolatie
 • moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102
 • de gegevens in de goedkeuring van de betreffende fabrikant moeten worden opgevolgd
 • nominale waarde voor de thermische geleidbaarheid λ: 0,032 W/(m*K) rond de sokkel boven de maaiveld
 • nominale waarde voor de thermische geleidbaarheid λ: 0,036 W/(m*K) in de maaiveld (perimeter)

Formaat/Formaat

100 x 50 cm
randen: stomp

 

Kleur

grijs

 

30811_DE_de.jpg

Downloads

Duurzaamheidsinformatieblad