Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoMiral Wärmedämmputz

Thermisch isolerende onderpleister volgens EN 998-1

Toepassing

  • buiten en binnen
  • als binnenisolatie
  • in renovatie en nieuwbouw
  • als thermisch isolerende onderpleister op alle gebruikelijke metselwerk zoals cellenbeton, holle baksteen, beton, kalkzandsteen etc.
  • geschikt voor het vullen van spleten in de wand

Eigenschappen

  • thermisch isolerend
  • brandklasse A2 -s1, d0 volgens EN 13501
  • gevuld met polystyreen

Kleur

grijs

 

Verwerking

handmatig, machinaal

 

30962_DE_de.jpg
handmatig machinaal

Downloads

Technische informatiebladen
Declaration of Performance