Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Attesten

KOMO Attesten

SKG-IKOB Certificatie

Op de systemen van Sto zijn diverse KOMO-attesten van toepassing. Niet alleen om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, maar ook om onze KOMO-gecertificeerde klanten een verzekerde garantie te kunnen bieden. "Een KOMO®-attest is een kwaliteitsverklaring over de geschiktheid van een product, bouwdeel of bouwsysteem in zijn specifieke toepassing. Deze verklaring kan alleen worden afgegeven door een onafhankelijk instituut, dat daarvoor is erkend door de Raad voor Accreditatie. De basis voor een kwaliteitsverklaring is altijd een Nationale Beoordelingsrichtlijn. Hierin zijn de te stellen eisen opgenomen. Uitgangspunt is meestal het Bouwbesluit of het Besluit Bodemkwaliteit." (Bron: www.ikobbkb.nl)

NB: op onze producten zijn ook Europese verklaringen van toepassing. Gezien de omvang van deze lijst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen wanneer u deze stukken wilt inzien.

Besluit Bodemkwaliteit NL BSB®

Sto Isoned bv heeft aandacht voor het milieu hoog op de agenda staan. Bij alle productontwikkelingen wordt daarom streng toegezien op de naleving van de door de overheid gestelde milieu-eisen, zodat aan alle nationale en Europese eisen op dat vlak wordt voldaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Besluit Bodemkwaliteit. Alle steenachtige materialen, die aan het klimaat worden blootgesteld, moeten hieraan voldoen. Sto Isoned bv heeft zich voor dat onderdeel laten certificeren en garandeert daarmee dat Sto-producten voldoen aan de eisen van Het Besluit Bodemkwaliteit. De onder het NL BSB® vallende producten zijn:

Certifering

Meer over certificering van de Sto producten

Naast KOMO-attesten hebben onze producten ook enkele certificeringen toegewezen gekregen. Hier ziet u een overzicht.