Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Isoleren

Buitengevelisolatie beste manier van isoleren

Gevelisolatie houdt de warmte binnen Volledige grootte

Een isolatiepakket aan de buitenzijde van de woning houdt warmte binnenshuis.

De praktijk bewijst het: buitengevelisolatie is de beste manier van warmteisolatie. Het isoleren van de buitengevel kan zodanig gebeuren dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Tegelijkertijd gaan de energiekosten flink naar beneden. Geïsoleerde buitenmuren zorgen dat warmte niet naar buiten wordt afgegeven: de warmte blijft binnen en zorgt dat de wanden warm worden.

Het kachel-effect
Na het uitschakelen van de verwarming treedt het zogenaamde ‘kachel-effect’ op: de in de muur opgeslagen warmte wordt teruggegeven aan de binnenruimte. De woning koelt daardoor niet meteen af. De temperatuur van de binnenruimte blijft gelijkmatiger; dit zorgt voor een aangenaam woonklimaat.

Nog een belangrijk voordeel van een warme muur is het voorkomen van condensvorming. Condensvorming is bij niet-geïsoleerde muren vaak de hoofdoorzaak van schimmel. Daarnaast voorkomen warme muren ook dat er vorstschade ontstaat aan leidingen. Bovendien gaat het aanbrengen van een buitengevelisolatiesysteem nooit ten koste van de leefruimte. Buitengevelisolatie heeft in feite alleen maar voordelen!

Buitengevelisolatie versus spouwisolatie
De spouwmuur is een praktische plaats om isolatie aan te brengen. Er is binnenshuis geen effect (geen ruimteverlies) en vochtproblemen doen zich alleen voor in extreme omstandigheden. Spouwisolatie is dus al een stap in de goede richting. Maar wanneer het op isolatiewaardes aankomt, zal deze methode nooit het succes van een buitengevelisolatie systeem kunnen evenaren. Bij spouwisolatie blijft de isolatiedikte beperkt tot de beschikbare spouwdikte (doorgaans 7 cm; een smallere spouw is bij jaren ‘20-’30 woningen echter geen uitzondering), waarmee slechts RC1,8 haalbaar is. Ook worden koudebruggen en kierdichtheidsproblemen niet opgelost

De voordelen

  • Sterk isolerende werking
  • Enorme energiebesparing
  • Warmte van de muur wordt volledig benut
  • Beschermt de wand tegen temperatuurverschillen, voorkomt schade door spanningsverschillen
  • Beschermt tegen hitte in de zomer
  • Comfortabele woning
  • Beschermt tegen schimmelvorming
  • Hogere isolatiewaarde haalbaar dan met spouwisolatie

Professioneel advies

Wilt u weten of gevelisolatie geschikt is voor uw situatie? Wij brengen u graag in contact met een gekwalificeerde Sto specialist bij u in de regio.

Renoveren van gevelisolatie

Renoveren bestaande gevelisolatie, opdikken

Net zoals alle andere gevelafwerkingen vertoont ook een gevelisolatie systeem na een aantal jaren leeftijdsgebonden slijtageverschijnselen. Door bijvoorbeeld verontreiniging, scheurvorming of onthechting kan de gevel niet meer aan de wensen voldoen. Door de bestaande gevelisolatie te voorzien van een nieuwe laag, het zogenaamde opdikken, wordt de gevel tegen geringe meerkosten zowel op energetisch als esthetisch niveau verbeterd.

StoTherm Classic

Buitengevelisolatie, StoTherm Classic, stookkosten verlagen

Al meer dan 40 jaar is StoTherm Classic een van de beste buitengevelisolatie systemen die op de markt te krijgen zijn. Het systeem wordt voortdurend doorontwikkeld. Dankzij besparingen op stookkosten is de investering binnen enkele jaren terugverdiend.