Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Isoleren

Brandveiligheid

Hoe zit het met de brandveiligheid van de systemen?

Sto Isoned fabriceert gevelisolatiesystemen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Gebouwen kunnen met verschillende isolatiematerialen worden geïsoleerd; elk materiaal heeft voor- en nadelen. Zo kun je minerale wollen, zoals glaswol en steenwol of hout, gebruiken als isolatiemateriaal. Ook kunststoffen kunnen goed isoleren. Zo wordt ‘polystyreen’ of hardschuim gebruikt, veelal aangeduid met de afkorting EPS (afkorting van de Engelse term expanded polystyrene).

Al deze materialen doen wat ze moeten doen: isoleren. Toch zijn er ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in isolatiewaarden, kosten, brandbaarheid en andere eigenschappen. Sto maakt en verkoopt isolatiesystemen met alle bovengenoemde materialen. Deze systemen staan in het onderstaande overzicht.

Overzicht Sto gevelisolatiesystemen
  Isolatiemateriaal Brandklasse Duurzaamheid Isolerend vermogen Kosten Keuze en afwerking
StoTherm Classic EPS B ++ ++ ++
StoTherm Mineral Minerale wol A + + €€ ++
StoTherm Wood Houtvezel B +++ + €€€ +
StoTherm Resol Resolplaat B ++ +++ €€ ++
StoTherm Vario EPS B ++ ++ +++

Brandveiligheid en brandbaarheid

In geval van brand moeten bewoners een gebouw veilig kunnen verlaten. Het gaat dus om tijdwinst en evacuatie van een gebouw mogelijk te maken. Hoe ‘veilig’ een gebouw is wordt bepaald door veel factoren: hoe brandbaar is het bouwmateriaal? Zijn er voldoende vluchtwegen? Kan de brandweer overal gemakkelijk bij? Hoe hoog is het gebouw? De antwoorden op deze vragen noemen we de brandveiligheid van een gebouw.

Brandbaarheid van materiaal bepaalt voor een deel de veiligheid van het gebouw. Hoewel bijna alles brandt als de temperatuur maar hoog genoeg wordt, is er wel iets te zeggen over hoe snel bepaald materiaal in brand kan raken. Dat wordt in Europa en Nederland aangeduid in brandklassen van A (bijna onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). In het Bouwbesluit is steeds vastgelegd welke klasse bij welk (deel van het) gebouw ten minste moet worden gehaald.

Alle bovenstaande systemen zijn verkrijgbaar met brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Die klasse is vereist voor het bedekken van gevels, zeker van hogere gebouwen.

EPS

De systemen StoTherm Classic en StoTherm Vario zijn gemaakt met zogenaamd EPS. In ‘naakte’ vorm is EPS normaal ontvlambaar. Alleen als EPS door ons of onze afnemers is verwerkt in een totaalsysteem, wordt de vereiste brandklasse bereikt. Alleen het systeem StoTherm Mineral scoort klasse A; minerale wol is minder brandbaar dan EPS.

Opdrachtgevers hebben elk hun eigen afwegingen om te kiezen voor het ene of het andere systeem. Steeds worden voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Minerale wol mag bij voorbeeld minder brandbaar zijn, het is wel moelijker te verwerken, het is duurder en bij de verwerking komen stofdeeltjes vrij. Het is aan de opdrachtgever om, afhankelijk ook van het te bouwen of te renoveren gebouw, een goede keuze te maken. Wij bieden verschillende opties die allen ruimschoots voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit.

Veelgestelde vragen
We snappen dat dit onderwerp vragen kan oproepen. We hebben daarom op de meest gestelde vragen al antwoord gegeven. Die vindt u hieronder. Heeft u na het lezen hiervan nog steeds vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info.nl@sto.com of bellen naar 0344 620666.

Professioneel advies

18583_tif

Heeft u vragen over de brandveiligheid van een reeds uitgevoerd project of van een project dat nog gebouwd moet worden? Dan helpen wij u graag verder. Bel 0344 620666 voor meer informatie.

Attesten

depositphotos_3808621_s

De systemen en producten van Sto zijn voorzien van een KOMO-attest. Zo waarborgen wij onze kwaliteit.