Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Isoleren

Brandveiligheid

Hoe zit het met de brandveiligheid van de systemen?

Sto Isoned fabriceert gevelisolatiesystemen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Gebouwen kunnen met verschillende isolatiematerialen worden geïsoleerd; elk materiaal heeft voor- en nadelen. Zo kun je minerale wollen, zoals glaswol en steenwol of hout, gebruiken als isolatiemateriaal. Ook andere materialen kunnen goed isoleren. Zoals EPS (afkorting van de Engelse term ‘expanded polystyrene’) of hardschuimplaten zoals PIR, PUR of resolschuim.

Al deze materialen doen wat ze moeten doen: isoleren. Toch zijn er ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in isolatiewaarden, kosten, brandbaarheid en andere eigenschappen. Sto maakt en verkoopt isolatiesystemen met alle bovengenoemde materialen, behalve PIR/PUR. De Sto systemen staan in het onderstaande overzicht.Overzicht Sto gevelisolatiesystemen
  Isolatiemateriaal Brandklasse Duurzaamheid Isolerend vermogen Kosten Keuze en afwerking
StoTherm Classic EPS B ++ ++ ++
StoTherm Mineral Minerale wol A + + €€ ++
StoTherm Wood Houtvezel B +++ + €€€ +
StoTherm Resol Resolplaat B ++ +++ €€ ++
StoTherm Vario EPS B ++ ++ +++

Brandveiligheid en brandbaarheid

In geval van brand moeten bewoners een gebouw veilig kunnen verlaten. Hoe ‘veilig’ een gebouw is wordt bepaald door veel factoren: hoe brandbaar is het bouwmateriaal? Zijn er voldoende vluchtwegen? Kan de brandweer overal gemakkelijk bij? Hoe hoog is het gebouw? De antwoorden op deze vragen bepalen de brandveiligheid van een gebouw.

Brandbaarheid van materiaal bepaalt voor een deel de veiligheid van het gebouw. Hoewel bijna alles brandt als de temperatuur maar hoog genoeg wordt, is er wel iets te zeggen over hoe snel bepaald materiaal in brand kan raken. Dat wordt in Europa en Nederland aangeduid in brandklassen van A (bijna onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). In het Bouwbesluit is steeds vastgelegd welke klasse bij welk (deel van het) gebouw ten minste moet worden gehaald.

Alle bovenstaande systemen zijn verkrijgbaar met ten minste brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Die klasse is vereist voor het bedekken van gevels, zeker van hogere gebouwen.

EPS
De systemen StoTherm Classic en StoTherm Vario zijn gemaakt met zogenaamd EPS. In ‘naakte’ vorm is EPS normaal ontvlambaar. Alleen als EPS door ons of onze afnemers is verwerkt in een totaalsysteem, wordt de vereiste brandklasse bereikt. Alleen het systeem StoTherm Mineral scoort klasse A; minerale wol is minder brandbaar dan EPS. Bij gevelisolatiesystemen van Sto kan – om het risico nog verder te verkleinen – ervoor worden gekozen om een extra strook onbrandbare steenwol te verwerken in de gevel. Of dat nodig is, wordt bepaald op basis van een professionele inschatting van de risico’s. Dat blijkt ook uit het lealfet DGMR-rapport, dat in opdracht van De Bond voor Pleisterbouw is uitgevoerd. De toepassing van stroken steenwolisolatie die EPS-isolatie onderbreken biedt extra zekerheid tegen brandvoortplanting en branddoorslag via de gevel.

Opdrachtgevers hebben hun eigen afwegingen om te kiezen voor het ene of het andere systeem. Steeds worden voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Minerale wol mag bij voorbeeld minder brandbaar zijn, het is wel minder eenvoudig te verwerken en het is kostbaarder. Het is aan de opdrachtgever om, afhankelijk ook van het te bouwen of te renoveren gebouw, een goede keuze te maken. Wij bieden verschillende opties die allemaal ruimschoots voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit.

In een aantal gevelisolatiesystemen van Sto (zie het overzicht hierboven) is EPS verwerkt. Die isolatieplaten worden door Unidek (onderdeel van de Kingspan Group) gemaakt. Dit EPS is niet te vergelijken met “standaard” EPS platen: het materiaal wordt speciaal geproduceerd voor toepassing in buitengevelisolatie systemen en naar specificatie van Sto geproduceerd.

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen plus de antwoorden hieronder opgenomen. Heeft u na het lezen hiervan nog nieuwe vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info.nl@sto.com of bellen naar +31 (0) 344 791 100.


Professioneel advies

18583_tif

Heeft u vragen over de brandveiligheid van een reeds uitgevoerd project of van een project dat nog gebouwd moet worden? Dan helpen wij u graag verder. Bel 0344 620666 voor meer informatie.

Attesten

depositphotos_3808621_s

De systemen en producten van Sto zijn voorzien van een KOMO-attest. Zo waarborgen wij onze kwaliteit.