Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Gevelonderhoud

Opdikken van bestaande gevelisolatie

Sto, renovatie, gevelisolatie, gevelisolatie Systeem Volledige grootte

Zelfs de meest betrouwbare gevelisolatie systemen hebben na verloop van tijd onderhoud nodig.

Duurzaam, onderhoudsarm en economisch. Ondanks deze eigenschappen hebben zelfs de meest betrouwbare gevelisolatie systemen, zoals die van Sto, na verloop van tijd onderhoud nodig. Door een bestaand systeem te voorzien van een nieuwe laag (genaamd opdikken) wordt de gebouwschil naar de nieuwste standaard gebracht. Tegen geringe meerkosten biedt opdikken u de mogelijkheid het bestaande systeem energetisch en esthetisch te verbeteren.


Opwaarderen naar nieuwe norm

Zelfs met alle standaard inspecties en onderhoudsbeurten is een algemene revisie na 25 tot 30 jaar nodig. Net zoals alle andere gevelafwerkingen vertoont ook een gevelisolatie systeem na een aantal jaren leeftijdsgebonden slijtageverschijnselen. Door bijvoorbeeld verontreiniging, scheurvorming of onthechting kan de gevel er lelijk uit zien. Vernieuwing van de aansluitingen (bijv. bij waterslagen) kan een andere reden zijn om te renoveren. Ook kan de energetische prestatie van de gevel te wensen overlaten. Vroeger nam men genoegen met een isolatiedikte van 6 cm, maar de beperkte energiebesparing door middel van een dun pakket is niet meer volgens de eisen van deze tijd. Tegenwoordig kiest men voor een dikker pakket (20 cm) waarmee een hogere RC-waarde bereikt wordt.

Stop met verspillen

Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het noodzakelijk is de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot 2°C. De aan de gebouwde omgeving gerelateerde CO2-uitstoot speelt hierin een belangrijke rol. In de loop der tijd zijn mede hierom de wettelijke eisen voor de energieprestatie norm (EPC) van gebouwen strenger geworden. Tot de jaren ‘90 waren de meeste isolatiematerialen 5 à 6 cm dik. Volgens de huidige norm zorgt een dergelijke dikte voor een te lage isolatiewaarde. Tegenwoordig zijn daarom gevelisolatie systemen met een dikte tot 20 cm veel gebruikelijker. Niet alleen het milieu en het klimaat hebben voordeel bij energetische renovatie. Met het oog op de blijvend stijgende energiekosten is goed geïsoleerde woning bijzonder interessant. Mede dankzij subsidies en regelingen vanuit de overheid worden deze energiebesparende maatregelen nog aantrekkelijker.

Welk soort renovatie?

In de loop der jaren zijn er vele manieren ontwikkeld om gevelisolatie op esthetisch en technisch juiste wijze de renoveren. Soms volstaat een relatief eenvoudige ingreep, zoals een simpel verfsysteem of een nieuwe pleisterlaag. Wanneer de ambitie hoger ligt, heeft men de keuze uit een renovatiesysteem met een pleisterdragende plaat, het toepassen van een nieuw gevelisolatiesysteem of het opdikken van een bestaand systeem. Welke maatregel de beste is, is afhankelijk van de gebreken, schades en eisen die aan het object gesteld worden. Bij de keuze van renovatiemaatregelen is een deskundig advies aanbevolen.

Kosten en efficiëntie
Kosten spelen een belangrijke rol in de keuze voor één van de mogelijkheden. In lke situatie heeft men te maken met kosten voor steigerbouw en reiniging, terwijl andere uitgaven (zoals materiaal en arbeid) per methode verschillen.

Download

Download brochure

Meer informatie over het opdikken van bestaande gevelisolatie vindt u hier.