Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Brandveiligheid van gevelisolatie

De brandveiligheid van Nederlandse gebouwen kan niet voldoende aandacht krijgen. Daarom besteedt Sto Isoned steeds veel aandacht aan dit onderwerp.

Alle gevelisolatiesystemen van Sto zijn verkrijgbaar met brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). De gebruikte materialen worden verwerkt in een Sto gevelisolatiesysteem. Zo wordt de EPS isolatieplaat in onze systemen ingepakt in een laag mortel, waarin een doek van glasvezel is ingebed. Op deze laag wordt vervolgens een stuclaag of steenstrips aangebracht.

Het hele systeem moet worden getest op brandbaarheid. Zo wordt dus de brandklasse bepaald. Kortom: ‘kaal’ is EPS brandbaar, maar verwerkt in onze systemen – bijvoorbeeld helemaal ‘ingepakt’ tussen andere lagen - is de brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Het testen van die systemen is belangrijk. Dat gebeurt onafhankelijk en volgens de wettelijke normen.

Gevelisolatiesystemen van Sto blijven dankzij de nauwkeurig op elkaar afgestemde systeemcomponenten bij een brand stabiel.

Na de ramp in de Grenfelltoren in het Verenigd Koninkrijk bleek dat het materiaal in de gevelbedekking en ook de wijze van aanbrengen op de gevel de brand hebben aangewakkerd. Het type gevelbekleding zoals toegepast op de Grenfelltoren is in Nederland niet toegestaan bij hoogbouw. Dit type (niet op elkaar afgestemde componenten van aluminium elementen met binnenin een strook brandbare kunststof) is niet te vergelijken met de systemen die Sto maakt en verkoopt. Bovendien is bij de Sto-systemen geen sprake van een zogenoemde luchtspouw: die kan als een schoorsteen gaan werken en/of een brand aanwakkeren, zoals gebeurde bij Grenfell.

Wij zien het liefst dat onze systemen zo kritisch mogelijk worden getest. Over brandveiligheid wil je zo min mogelijk discussie. Eventuele aanscherpingen of uitbreidingen van de wettelijke eisen voor wet- en regelgeving juichen we dan ook toe. We zien het als een belangrijke opdracht onze afnemers en hun klanten goed voor te lichten over brandveiligheid in relatie tot onze gevelisolatiesystemen. Dat doen we op onze website.

Rob de Jong
Directeur Sto Isoned bv

FAQ Brandveiligheid

Wilt u meer weten over brandveiligheid en de systemen van Sto?

Ik heb een vraag

Sto Isoned bv 

Lingewei 107
Tiel

Tel.: +31 344 62 0666