Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Rapport ‘Brandveilige toepassing van EPS-ETICS’

De branchevereniging Bond voor Pleisterbouw, waarin pleisterfabrikanten en leveranciers van buitengevelisolatiesystemen zich hebben verenigd, liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk onderzoeken door onafhankelijk onderzoeksbureau DGMR. De brandveiligheid van Nederlandse gebouwen vereist precieze en continue aandacht en regelmatig (wetenschappelijk en kritisch) onderzoek is ook volgens Sto van groot belang.

De Nederlandse systemen voor buitengevelisolatie voldoen aan de Nederlandse eisen. Maar het kan altijd beter: de Bond voor Pleisterbouw ziet op basis van het onderzoek ‘Brandveilige toepassing van EPS-ETICS’ kansen om verdere verbeteringen toe te passen. Zo blijkt uit het DGMR-rapport dat de kans op het doorslaan of zich verspreiden van een brand via de gevel nog kleiner wordt met de toevoeging van onbrandbare stroken steenwolisolatie.

Met risicoscore bepalen of maatregel nodig is

Met een eenvoudige risicoscore kan worden bepaald of die extra maatregel ook nodig of aan te bevelen is. Voor een vrijstaande woning is dat wellicht minder noodzakelijk dan voor bij voorbeeld een flat op veertig meter hoogte: bij voorbeeld omdat het simpelweg eenvoudiger is een brandend huis te ontvluchten dan een hooggelegen flatwoning. Het DGMR-rapport laat opnieuw zien dat (de brandbaarheid van) het gevelisolatiesysteem slechts een onderdeel van de risico-inschatting is. Er zijn meer factoren die daarin meespelen zoals toegankelijkheid, gebruiksfrequentie, omgeving en meer. Een goed advies over de noodzaak extra voorzieningen rond de EPS-isolatielaag aan te brengen helpt om per woning maximale zekerheid te bieden.

Meer informatie

We zien het als een belangrijke opdracht onze afnemers en hun klanten goed voor te lichten over brandveiligheid in relatie tot onze gevelisolatiesystemen. Met onze klanten gaan we in gesprek over het DGMR-rapport en detaillering/uitvoering hiervan. Ook andere geïnteresseerden staan we graag te woord. Op onze website beantwoorden we de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van deze pagina’s nadere vragen over de brandveiligheid van een reeds uitgevoerd project of van een project dat nog gebouwd moet worden? Natuurlijk helpen wij u graag verder. Bel 0344 620666 voor meer informatie.

Interview met ir. Rudolf van Mierlo

De Bond voor Pleisterbouw liet de brandveiligheid van systemen voor thermische buitengevelisolatie met EPS-isolatie beoordelen door ir. Rudolf van Mierlo van het onafhankelijke ingenieursbureau DGMR, senior adviseur brandveiligheid van ingenieursbureau DGMR.

DGMR-rapport

We hebben de belangrijkste bevindingen uit het DGRM-rapport voor u samengevat in onderstaand document.

Toepassing in de praktijk

Aan de hand van het DGMR-rapport adviseren wij over wat dit voor u betekent. Dit doen we tijdens een persoonlijke afspraak.