Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

NRP en Spaar het Klimaat

NRP en Spaar het Klimaat samen verder Volledige grootte

De nieuwe samenwerking werd symbolisch bezegeld met de opbouw van een steiger.

Spaar het Klimaat treedt toe tot NRP als nieuwe themagroep, dat hebben beide voorzitters, Dick Tommel en Frank Bijdendijk, bekendgemaakt tijdens hun nieuwjaarsborrel. Sto Isoned heeft als lid van Spaar het Klimaat (SHK) en NRP een voortrekkersrol gehad in deze fusie.

“In het NRP zit veel kennis waar wij gebruik van kunnen maken”, motiveert Tommel de stap. Juist op het gebied van energiebesparing is er in de gebouwde omgeving sprake van een grote opgave, vindt de oud-staatssecretaris. Hij is wat dat betreft blij met een initiatief als de stroomversnelling. “Dat betekent een sprong vooruit. Huizen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw worden in één klap technisch naar 2030 gebracht."

Hij maakt zich wat dat betreft zorgen over het kabinetsbeleid. Vooral het feit dat het kabinet weigert om voor 2020 na te denken over de vraag of er meer moet gebeuren aan energiebesparing baart hem veel zorgen. Dit geldt temeer omdat de doelstelling uit het Energieakkoord, 1,8 miljoen ton CO2 minder in 2020, niet haalbaar lijkt. En die doelstelling is al veel te laag om de doelstelling voor 2050 te halen.
De SHK-voorzitter voegt hieraan toe: “Binnen NRP is in de breedte zoveel kennis aanwezig, daar maken we graag gebruik van. Dat had misschien eerder mogen gebeuren, maar zeker niet later. Nú is de tijd om aan te sluiten en kennisuitwisseling optimaal te benutten."

De bestuursvoorzitters en verschillende partners, waaronder Sto Isoned bezegelden de nieuwe samenwerking symbolisch met de opbouw van een steiger.

Energie besparen = werk maken.

Ik spaar het klimaat.

De campagne "Ik spaar het klimaat" richt zich op de Provinciale Statenverkiezing van maart 2015. Provincies spelen een belangrijke rol in het stimuleren van energiebesparing van bestaande huizen en gebouwen. Zij kunnen een impuls geven aan de kwaliteit van het wonen, de werksituatie en recreatie en ontspanning in gebouwen.