Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Terug

Het belang van buitengevelisolatie in energiebesparend Nederland.

Platform Gevelisolatie

“Als we de EU-eisen CO2-reductie willen halen, zullen we veel ingrijpender met energiebesparende renovatie aan de slag moeten”, aldus voorzitter Anton van Kruistum. “Buitengevelisolatie is daar hét bewezen middel voor”.

Om opdrachtgevers, particulieren, architecten en andere partijen van juiste en betrouwbare informatie te voorzien, is het Platform Gevelisolatie opgezet. Dit samenwerkingsverband tussen de Branchevereniging Producenten Gepleisterd Bouwen, Technisch Bureau Afbouw, NOA en Stichting Garantiefonds Gevelisolatie heeft als missie “om de politiek en ambtenaren (van rijk tot gemeente), maar ook particuliere iniatieven te doordringen van de bijdrage die buitengevelisolatie en duurzaam bouwen kan bieden. Niet alleen op gebied van het verfraaien van de (bestaande) bebouwing, maar vooral aan het halen van een hoge mate van isolatie van bestaande en nog te bouwen panden”.

De website www.platformgevelisolatie.nl biedt uitgebreide informatie over verschillende isolatiemethoden, subsidiemogelijkheden, praktijkvoorbeelden en interessante downloads.

Dossier Buitengevelisolatie

Rapport buitengevelisolatie Sto

Omdat de huidige woningvoorraad tevens die van de 22e eeuw is, moet de focus liggen op het sterk verlengen van de levensduur van de woningvoorraad: mede omdat sloop/nieuwbouw teveel tijd kost en met conventioneel onderhoud de voorraad niet verbetert. De belangrijkste uitdaging ligt daarom in het grondig verbeteren van de bestaande woningen. De oplossing? Ingrijpende renovatie.

Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Bouwfysica buitengevelisolatie

Doel van dit achtergrondrapport door bureau Nieman is het bundelen van kennis, informatie en ervaringen over de bouwfysische en bouwtechnische principes van buitengevelisolatiesystemen, zodat deze op een praktische manier ter beschikking komen van de Nederlandse markt. Het dient als een naslagwerk, zodat op projectniveau goed gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt.