Visie en Missie

Visie en missie Sto

Onze visie

Sto streeft wereldwijd naar technologisch leiderschap: Sto is dé partij als het gaat om het ontwerpen en bouwen van duurzame en leefbare omgevingen.


Ons ideaal

Tijdens het bouwproces is er een continu spanningsveld tussen investeringen en esthetiek. Het aandragen van innovatieve oplossingen voor dit spanningsveld is onze uitdaging. In nauwe samenwerking met onze partners ontwikkelen wij deelsystemen voor de vormgeving van gebouwen, en oppervlaktesystemen voor binnen en buiten. Daarnaast zijn wij sparring partners en adviseur: onze klanten kunnen met al hun vragen over techniek en vormgeving bij ons terecht.


Bewust bouwen

Ook ecologie en economie zijn een permanent spanningsveld. Onze systemen en producten voldoen aan alle eisen van energie-efficiëntie. Bouwen met Sto betekent dus duurzaam bouwen en renoveren.

Idealen in de praktijk

Over gevelisolatie en innovatie van Sto

Sto is technologisch leider als het gaat om het ontwerpen en bouwen van duurzame, leefbare omgevingen. In onze brochure leest u hoe we onze idealen in de praktijk brengen.