Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Succesfactoren

Sto Succesfactoren

Identiteit

De Sto Groep is een naamloze vennootschap: een meerderheidsbelang van de aandelen is familiebezit. De Sto Groep is internationaal sterk gegroeid en heeft toch haar onafhankelijkheid en transparante bedrijfsstructuur weten te behouden.

Onze decentrale aanpak en nauwe samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en partners, hebben bewezen dat we uitstekende prestaties neer kunnen zetten. Tegelijkertijd zijn we flexibel genoeg om te blijven veranderen: een vaardigheid die in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden.

Enge Marktpartnerschaft

Inspirerende samenwerking

Door onze persoonlijke samenwerking met partners en klanten kunnen wij behoeften in de markt feilloos signaleren. Het is ons streven om deze behoeften te vertalen in uitstekende prestaties: prestaties die alle partijen op tal van werkterreinen voortdurend inspireren.

Mensen bij Sto

Mensen maken het verschil

De menselijke factor is bij STO dé succesfactor. In een sterk concurrerende markt is samenwerking tussen onze mensen, klanten en partners doorslaggevend. In een sfeer van wederzijds respect en gedeelde verantwoordelijkheid zetten onze medewerkers zich volledig in om de meest complexe en uitdagende uitdagingen te volbrengen.

Innovaties bepalen de markt

Innovaties bepalen de markt

STO is technologisch trendsetter en innoveert op het gebied van systemen, producten en diensten. Onze innovaties verduurzamen niet alleen de markt, maar ook ons toekomstig succes.

Producten en diensten

Producten en diensten

Dankzij ons brede portfolio heeft STO een ijzersterke positie. Naast hoogwaardig producten en systemen bieden wij geselecteerde diensten. Van expertise op het gebied van design, advies en productdocumentatie tot en met on-site support en logistieke diensten.

Sterke merken zorgen voor toegevoegde waarde

Sterke merken zorgen voor toegevoegde waarde

De consistente merken van STO zijn voor alle partijen herkenbare referentiepunten. Onze merken voegen waarde toe en bieden zekerheid in de complexe markten waar STO actief is

Succesvolle strategie

Flexibel en pragmatisch: een succesvolle strategie

De wereld verandert steeds sneller, klanten willen in toenemende mate individueel worden bediend. Het vermogen om in te spelen op deze veranderingen wordt steeds belangrijker. STO speelt op dit gebied een voortrekkersrol. Bij ons gaat flexibiliteit hand in hand met een pragmatische instelling: een strategie die zeer succesvol is gebleken.

Internationale groei

Internationale groei

Onze decentrale organisatie zorgt ervoor dat STO wereldwijd sterk nationaal is vertegenwoordigd. De verschillende landen werken internationaal en interdisciplinair samen, met respect voor de lokale markt en de culturele context. Een aanpak die groei genereert en risico’s spreidt.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen gaat over de lange termijn: over het zorgvuldig en zuinig gebruiken van de beperkte middelen die onze wereld ter beschikking staan. Dit is duurzaam ondernemen in de ware zin van het woord. Het streven naar duurzame oplossingen is voor STO niet slechts een logisch onderdeel van de bedrijfstak waarin we opereren: we beschouwen het als onze maatschappelijke

Groei door lange termijn oriëntatie

Groei door lange termijn oriëntatie

STO beschouwt het als een fundamentele taak om de aandeelhouderswaarde structureel te laten groeien. Het bewust en zinvol benutten van de competenties en middelen die ons ter beschikking staan is daarbij een essentieel principe. Het leiderschap binnen STO maakt zich voortdurend sterk voor dit principe, zodat ons bedrijf ook op de lange termijn aan haar sociale verplichtingen kan blijven voldoen.

Sto vestigingen

Sto vestigingen

Door onze decentrale organisatie is Sto overal ter wereld dichtbij.