Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bewust bouwen, verantwoordelijk handelen

Sto is een bedrijf dat wereldwijd opereert. In dit licht is het voor Sto vanzelfsprekend om duurzaamheid te verweven in een zakelijke benadering. Wij beschouwen het niet alleen als een verplichting, maar ook als een kans, om deze sociale verantwoordelijkheid te nemen. Bij Sto zijn efficiënt en verantwoord handelen de basis voor duurzaam succes op lange termijn. Een handelswijze die rekening houdt met de belangen van beleggers, maar ook met de belangen van onze klanten, medewerkers en onze omgeving.


Onze drijfveer om maatschappelijk verantwoord te ondernemen ziet u terug in drie concrete aandachtsgebieden: de Sto Foundation, ons lidmaatschap van de Global Compact en niet in de laatste plaats onze portfolio.


Opleiding als maatschappelijke verantwoordelijkheid

Goed opgeleide professionals zijn essentieel voor economisch succes. De Sto Foundation is een non-profit organisatie die is opgericht in 2005. De Sto Foundation richt zich op de educatie en ontwikkeling van jonge, veelbelovende vakmensen en architecten. Twee andere, belangrijke aandachtspunten van de Foundation zijn integratie en gelijke kansen


Eerlijke, mondiale ontwikkeling

Sto AG is lid van Global Compact, een samenwerkingsverband tussen bedrijven en de Verenigde Naties. Global Compact streeft naar globalisering met een groter respect voor sociale en ecologische factoren. Wereldwijd vervullen de leden van Global Compact een voorbeeldfunctie. Zij verplichten zichzelf om ecologisch bewust en in harmonie met hun omgeving te handelen. Daarbij is één van de belangrijkste taken het ontwikkelen en verspreiden van milieuvriendelijke technologieën. Daarnaast is ook het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt een aandachtspunt van Global Compact.


Nog een bepalende factor voor een duurzame toekomst is een product portfolio dat bijdraagt aan klimaatbescherming

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert Sto gevelisolatie systemen. Het resultaat: 400 miljoen vierkante meter geïsoleerde gevels en daardoor een besparing van 150 miljoen ton CO2. Conclusie: isolatie beschermt het milieu.

Meer informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kent bij Sto twee specifieke aandachtsgebieden: