Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Filosofie

Beste partners, collega’s en lezers,

Voor ieder van ons is het belangrijk om te weten waar ons bedrijf voor staat. Wat Sto wil bereiken, door welke principes we ons laten leiden. In onze Visie en Missie duiden we onze identiteit, beschrijven we onze leidende principes en schilderen we ons beeld van de toekomst.


Het succes van Sto is gebaseerd op vele factoren. Onze onafhankelijkheid, onze transparante corporate structuur, onze markt oriëntatie, ze zijn de basis van ons succes. Sto is wereldwijd actief. Onze dochterondernemingen zijn de perfecte aanvulling op ons portfolio. Onze dochters hebben nauwe banden met het moederbedrijf: een grensoverschrijdende samenwerking is dan ook onderdeel van de cultuur van Sto.


Als een middelgroot familiebedrijf richten we ons op de lange termijn. Dit betekent dat we ons focussen op duurzame producten en productieprocessen. Dankzij onze gedecentraliseerde organisatie zijn wij uitermate flexibel. Persoonlijk contact met onze marktpartners is essentieel: u, als onze partner, bent de sleutel voor ons gezamenlijke succes


Vanuit deze fundamentele houding zijn wij trouw aan onze waarden. Onze Visie en Missie zijn onze leidraad. Wij koesteren onze succesfactoren, bouwen ze uit. Met als doel, voor nu en voor de toekomst: bewust en verantwoord bouwen.


Vriendelijke groeten,


Filosofie Sto AG Bewust bouwen met duurzame producten en productieprocessen

Jochen Stotmeister

Voorzitter Raad van Bestuur

Jochen Stotmeister, CEO van Sto AG

Onze idealen

Welbeken de gele emmer van Sto

Sto streeft wereldwijd naar technologisch leiderschap: Sto is dé partij als het gaat om het ontwerpen en bouwen van duurzame en leefbare omgevingen.