Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Algemene prijs- en betalingsvoorwaarden

Op onze prijsaanbiedingen, offertes en leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Sto Isoned bv van toepassing.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Sto Isoned bv

Betalingstermijn
30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Voor betalingen binnen 8 dagen kunt u 2 procent betalingskorting op onze factuur in mindering brengen.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventueel geldende kleurtoeslag en geldig op de meest actuele prijslijst.

Uitsluiting korting
Kleurtoeslagen worden uitsluitend netto in rekening gebracht, hierop is geen korting van toepassing. Op alle netto geprijsde en/of aangeboden producten is geen (standaard)korting van toepassing.

Vrachtkosten, pallets en kooiaap
Leveringen beneden € 1.000,- netto exclusief BTW zijn niet franco. Leveringen onder dit bedrag zullen worden belast met vrachtkosten tegen een minimum tarief van € 43,- voor losse colli en een minimum tarief van € 69,- per pallet. Op europallets is statiegeld van toepassing van € 13,- per pallet. Leveringen met kooiaap zijn mogelijk op aanvraag / in overleg met onze afdeling logistiek, de kosten hiervoor bedragen € 39,- per levering.

Kleurtoeslagen voor gekleurde Sto-producten volgens de Sto kleurenwaaiers
Afhankelijk van welk type product en welke toevoeging van pigmenten, worden kleuren in een kleurklasse ingedeeld. Raadpleeg deze pagina om te bepalen welke kleurklasse voor een bepaalde kleur van toepassing is.

Kleurtoeslagen

Kleurklasse C1: Geen toeslag

Kleurklasse C2: € 0,37 /kg of € 0,54 /l

Kleurklasse C3: € 0,63 /kg of € 0,94 /l

Kleurklasse C4: op aanvraag

Prijsberekening: Productprijs plus de netto-meerprijs per kilogram / liter volgens de kleurklasse.

Toeslagen Sto-Steenstrips

Klasse I: Geen toeslag

Klasse II: 5%

Klasse III: 10%

Klasse IV: 15%

Klasse V: 20%

Klasse VI: Op aanvraag

Klein-ordertoeslag Sto-Steenstrips
Orders < 20 m² = € 10,00 per m² netto toeslag

Orders < 50 m² = € 3,50 per m² netto toeslag

Orders < 100 m² = € 1,50 per m² netto toeslag

Verbruiken, verwerking

Voor de verbruiken en verwerking van onze producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen. Deze kunt u downloaden/inzien via onze website. Uiteraard sturen wij u de technische informatiebladen op verzoek toe.

StoSilo service

Voor onze StoSilo Service geldt een netto tarief van € 0,10 /kg

Wijzigingen
Sto Isoned bv behoudt zich het recht voor bovenstaande voorwaarden achteraf te kunnen herroepen/wijzigen.