Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Renovatie

Energetische oplossingen van Sto

Renovatie Energetische oplossingen

De meest duurzame energie is energie die niet gebruikt wordt. In overeenstemming met de Trias Energetica is het noodzakelijk veel aandacht te besteden aan de gebouwschil. Een logische gedachte daarbij is dat wanneer men besluit tot renoveren, dit ook gelijk goed gebeurt. De daarbij horende maatregelen zijn afhankelijk van het ambitieniveau en de verwachte exploitatietermijn van de woningen.

Wanneer er over 15 jaar sloop en nieuwbouw gaat plaatsvinden, is het economisch niet verantwoord om méér te doen dan spouwmuurisolatie. Echter, wanneer de verwachting is dat bewoners nog minstens 25 jaar gebruik zullen maken van de woning is renovatie op minimaal nieuwbouwniveau de standaard. Een steeds groter aantal corporaties hanteert dit principe. Buitengevelisolatie is hierbij een bedrijfseconomisch slimme oplossing, doordat hogere RC-waardes met minimale meerprijzen kunnen worden gerealiseerd en koudebruggen in de gevel worden geëlimineerd.

De voordelen van effectieve thermische gevelisolatie liggen niet in het sparen van energie­kosten alleen, maar bieden ook aanzienlijke prestaties in bijv. het verhogen van het wooncomfort:

Energie besparen

Energie besparen

In tijden waarin de energiekosten alleen maar stijgen, is isolatie een goede investering.

Milieu beschermen

Het milieu beschermen

Onze energiebehoefte belast het milieu. Isoleren reduceert de schadelijke uitstoot als gevolg van ruimteverwarming.

Waardecreatie

Waardecreatie realiseren

Gevelisolatie beschermt het gebouwde kapitaal. De waarde van bestaande bouw en nieuwbouw neemt toe c.q. blijft langer op peil – de verhuurbaarheid stijgt!

Wooncomfort

Wooncomfort verhogen

Goede isolatie zorgt voor een behaaglijker en gelijkmatiger woonklimaat: in de winter door een hogere temperatuur van het wandoppervlak binnen (zonder koudeval) en in de zomer door een aangename koele woonomgeving.

Woonkwaliteit verbeteren

Het binnenklimaat verbeteren

Isoleren verhoogt de temperatuur van het wandoppervlak binnen en voorkomt zo condensvorming, vochtplekken in het behang en schimmelvorming.

Koudebruggen elimineren

Koude-/warmtebruggen elimineren

In een goed geïsoleerde gevel zijn kritische details zoals lateien, consoles, buitenhoeken en plintdetails geen zwakke plekken meer.

Warmte accumulatie

Verbeterd warmte­accumulerend vermogen

Wie goed isoleert, gebruikt het warmteaccumulerende vermogen van de bouwkundige constructie veel beter.

Bescherming van de gevel

Gebouwbescherming

Isoleren is een optimale damp­open bescherming van de gebouwconstructie: naadloos, slagregendicht en tegelijkertijd dampopen.

geluidsisolatie

Verbeterde geluidsisolatie

Door de toepassing van StoTherm systemen met zwaardere isolatiematerialen zijn er mogelijkheden om de geluidsisolatie te verbeteren.

afbeelding_huis_met_sjaal

Thermische spanningen en scheurvorming voorkomen

De bouwkundige constructie is niet onderhevig aan temperatuurs­wisselingen, waardoor scheuren als gevolg van thermische spanningen niet meer voor zullen komen.

Ruimteverlies is niet aan de orde

Geen ruimteverlies in de woning

Met een thermisch gevelisolatie systeem is het mogelijk de dikte van de buitengevel tot een constructief minimum te beperken. Aan de binnenzijde hoeft niet geïsoleerd te worden, waardoor deze ruimte gehandhaaft blijft.

stoweltkarte_2012_navigation

Ervaring en zekerheid in bouwen, wereldwijd

Door specialisten aanbevolen en de favoriet van iedere professional: de StoTherm-systemen hebben zich met inmiddels meer als 400 miljoen m² bewezen, overal ter wereld.