Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Renovatie

Toepassingen voor gevel, muur en plafond

Renovatie

Al sinds de jaren ’50 en ’60 wijdt Sto zich met hart en ziel aan het ontwikkelen van organische, cementvrije gevelisolatiesystemen. Inmiddels worden onze innovaties en technologische vernieuwingen toegepast in bouwprojecten en renovaties over de hele wereld.

In al die jaren hebben wij ook op andere gebieden een reputatie opgebouwd. Sto innoveert niet alleen op het gebied van thermische isolatie. Ook als het gaat om producten en systemen voor muren, vloeren en plafonds lopen we voorop. Samen met onze klanten buigen we ons over onopgeloste vraagstukken. Samen werken we aan innovatieve oplossingen.

Sto biedt klanten een brede range aan competenties: wij buigen ons graag samen met u over alle vragen rondom bouwen en renoveren.

Productprogramma

Sto Productcatalogus

Technische informatie, veilgheidsgegevens en overige productinformatie vindt u in ons productprogramma.