Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Constructiedetails

Gevelisolatiesystemen inclusief gedetailleerde tekeningen

NB. De detailoplossing houdt geen rekening met de specifieke aard van het project. De detailoplossing kan dan ook nimmer resulteren in aansprakelijkheid voor het bedrijf Sto Isoned bv. Indien nodig, dient de oplossing aangepast te worden door een terzake kundige na onderzoek van: het project, de lokale omstandigheden, constructieve eisen en condities, bouwkundige wetgeving en andere regels en voorschriften (bijvoorbeeld doch niet limitatief: brandwerendheid, bouwfysica, technische principes, etc.). De toepassing van de detailoplossing laat onverlet de taak van de apllicateur om de lokale omstandigheden te onderzoeken en alle van toepassing zijnde regels en voorschriften (zoals doch niet beperkt tot bouwkundige wet- en regelgeving) na te komen.