Buitengevelisolatie systemen

Gevelisolatie - energie besparen en een nieuw gevelbeeld

Warmtebeelden voor en na renovatie Volledige grootte

Een goed geïsoleerde gevel na renovatie

Een woning verliest 35% van zijn warmte via de gevel. Dat een goed geïsoleerde gevel dit percentage drastisch omlaag brengt, zal geen verrassing zijn. Maar niet alleen op energetisch en technisch vlak heeft gevelisolatie zich veelvoudig bewezen.

In de winter is alleen een warme muts niet voldoende. Een warme jas die beschermd tegen de weersinvloeden van buitenaf en die warmte vasthoudt, is een eerste stap. En dat is precies het idee van gevelisolatie. Door een woning (bestaand of nieuw) te voorzien van een gevelisolatie systeem wordt een hoogwaardig geïsoleerde schil gecreëerd die warmtelekken en kieren elimineert. Een maximale RC-waarde is mogelijk zonder dat hiervooreen extreem dikke wandopbouw nodig is.

Gevelisolatie zorgt voor een hoog accumulerend vermogen van de constructieve massa. Dit zorgt er vervolgens voor dat de gebouwconstructie niet onderhevig is aan temperatuursschommelingen.

Een constanter stookgedrag is daarvan het resultaat. Méér wooncomfort en een lagere energierekening, wie wil dat nu niet?

Een verhoogd wooncomfort is voor de eindgebruiker van grote meerwaarde. Met name wanneer het totale woonoppervlak daarbij niet in gevaar komt. In tegenstelling tot andere isolerende maatregelen, zoals het plaatsen van voorzetwanden aan de binnenzijde, hoeft een bewoner op het gebied van woonruimte niets in te leveren.

Door de gevel te voorzien van een hoogwaardig gevelisolatie systeem wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om het aanzicht van het gebouw te verbeteren. Indien gewenst natuurlijk, want u heeft ook de mogelijkheid om de bestaande situatie te handhaven door een identieke gevelsteen te kiezen. Ideaal wanneer voldaan moet worden aan welstandsbeleid. Dát is waardecreatie door gevelisolatie.